VARAM ministram paredz tiesības anulēt pašvaldības deputāta pilnvaras

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram paredzētas tiesības anulēt pašvaldības deputāta pilnvaras. To noteic Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā otrdien, 5.decembrī, galīgajam lasījumam atbalstītie grozījumi Pašvaldības domes deputāta statusa likumā.

Grozījumi paredz, ka pašvaldības deputāta pilnvaras ministrs varēs anulēt, ja attiecīgais deputāts trīs mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nebūs piedalījies vairāk nekā pusē no kārtējām domes sēdēm un tādēļ domes sēdes nevarēja notikt kvoruma trūkuma dēļ. Tā deputāta vietā, kuram būs anulēts mandāts, plānots aicināt stāties nākamo kandidātu.

Izmaiņas rosinātas, lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības domes darbu un lemtspēju situācijā, kad viens vai vairāki deputāti sistemātiski bez attaisnojoša iemesla nepiedalās domes sēdēs un tādējādi apdraud pilnvērtīgu pašvaldības funkciju izpildi. Šādiem deputātiem anulējot mandātu, pašvaldībā būs iespēja darboties citiem kandidātiem, kuri apzinīgi un ar pilnu atbildību veiks deputāta pienākumus, pauda Valsts pārvaldes komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Patlaban pilnvaras deputātam, kurš bez attaisnojoša iemesla neierodas uz domes sēdēm, var anulēt pašvaldības dome. Izmaiņas rosinātas, lai nodrošinātu domes darbu situācijās, kad pati dome nevar pieņemt lēmumus, tostarp anulēt mandātus.

Vienlaikus deputāti atbalstīja arī grozījumus Pašvaldību likumā. Tie noteic, ka vismaz trešā daļa domes deputātu var sasaukt kārtējo domes sēdi, ja līdzšinējā dome nav spējīga pildīt savus pienākumus. Ja mēneša laikā šāda sēde netiek sasaukta, tad pašvaldības izpilddirektors domes sēdi varēs lūgt sasaukt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.  

Līdzšinējā kārtība noteic, ka Saeima ar likumu var atlaist domi un iecelt pagaidu administrāciju, ja pašvaldība trīs sēdes pēc kārtas nav spējīga pieņemt lēmumus kvoruma trūkuma dēļ. “Domes atlaišana ir galējs risinājums, taču, tā kā domi ievēl vietējie iedzīvotāji, tad ir jādara viss iespējamais, lai domē lēmumus pieņemtu tautas vairākuma izvēlēti deputāti,” atzīmē O.Burovs. 

Likumu grozījumiem Saeima iepriekš bija noteikusi steidzamību, un komisija lūgs Saeimu likumprojektus galīgajā lasījumā Saeimas sēdē skatīt 6.decembrī, informē komisijas priekšsēdētājs. 

Plānots, ka izmaiņas likumos stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.   

Saeimas Preses dienests

Foto: saeima.lv

TOP Komentāri

avatar