Valsts prezidents: publiskās domas veidošanā jāiekļaujas visām sabiedrības grupām

21. augustā Valsts prezidents Egils Levits piedalījās nevalstiskās organizācijas “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” organizētajā diskusijā – pirmajā paaudžu sarunā “Latvijas cilvēkkapitāls – jaunietis”.

Atklājot diskusiju, Valsts prezidents uzsvēra: “Šai diskusijai ir ļoti labs uzstādījums – paaudžu dialogs kopējai sabiedrībai. Runājot detalizētāk par jauniešu iekļaušanos sabiedrības diskursā, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka jaunieši piedalās sabiedrības publiskās domas veidošanā, bet šajā procesā tikpat aktīvi jāiesaistās jebkurai citai paaudzei. Jauniešiem nav jābūt īpašām priekšrocībām, salīdzinot ar citām paaudzēm, piemēram, senioriem. Visām grupām jāiekļaujas līdzvērtīgi. Tomēr jauniešu redzējums par pasauli un nojauta par nākotni ir citādāka nekā citu paaudžu pārstāvjiem, jo jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kas vēl veidojas. Proti, laikā starp 25 un 30 gadiem veidojas cilvēka personība un viņa pasaules uzskati. Tādēļ šajā fāzē ir ļoti svarīgs vērtību apgūšanas aspekts, jo sabiedrības ilgtspēja ir lielā mērā atkarīga no vērtību un kultūras nodošanas tālāk. Vērtības tiek uzņemtas caur informāciju, pieredzi, paraugu. Šis dabiskais process pēdējos gados gan ir krietni mainījies tehnoloģiju dēļ. Proti, avoti, no kā jaunā paaudze uzņem savas vērtības, ir kritiski jāizvērtē.”

Diskusijas mērķis bija uzzināt, kāds ir Latvijas plāns darbā ar jaunatni un kā rosināt aizdomāties par paaudžu dialogu un zināšanu nodošanas kultūru Latvijā. Valsts prezidents atzina, ka “izglītības sistēma varbūt ir centrālais instruments talantu nodošanai, taču mūsdienās ir strauji jādomā par vērtību izglītību, jo vērtības ir tās, kas saglabājas ilgtermiņā, nevis prasmes un zināšanas. Vērtības paliek ilgstošāk un mainās daudz lēnāk. Sabiedrība tiek stabilizēta ar vērtību uzņemšanu un tālāknodošanu. Universitātes primāri ir domātas personības veidošanai, un cilvēku nevar uzskatīt par kapitālu. Tas ir pārāk šaurs skats uz cilvēku kopumā un jaunieti it īpaši”.

Valsts prezidents arī mudināja pārdomāt, kāda ir Latvijas jaunatnes politika un vai tā atbilst modernas valsts pārvaldes principiem.

Kopā ar Valsts prezidentu diskusijā piedalījās Ārvalstu Investoru padomes Latvijā izpilddirektore Linda Helmane, “ABSL Latvija” valdes priekšsēdētājs Fredis Bikovs un Latvijas ANO Jauniešu delegāte Natālija Knipše. Sarunu organizēja un vadīja Latvijas pirmā ANO Jauniešu delegāte Kristiāna Plāte.

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

TOP Komentāri

avatar