Valsts prezidents piešķir Cildinājuma rakstus Romānam Apsītim un Jurim Zvirgzdiņam

13. februārī Valsts prezidents Egils Levits piešķīris Cildinājuma rakstus profesoram Dr. iur.Romānam Apsītim un rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam, sveicot abas personības nozīmīgajās jubilejās un godinot viņu profesionālo devumu.

Sveicot profesoru, bijušo tiesībsargu un bijušo Satversmes tiesas tiesnesi Dr. iur. Romānu Apsīti 82 gadu jubilejā, Valsts prezidents Cildinājuma rakstā uzsver: “Jūs vienmēr esat bijis pienākuma cilvēks un visos amatos godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas esat kalpojis mūsu Latvijai un tās Satversmei. Mūsu sagatavotā Neatkarības deklarācija uz visiem laikiem Latvijas vēsturē skanēs Jūsu balsī, kā izskanēja toreiz, 1990. gada 4. maijā, Augstākās padomes sēdē. Sirsnīgi pateicos Jums par nenovērtējamo ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, cildinu Jūsu prasmes un pieredzi taisnīguma un tiesiskas valsts nostiprināšanā un sveicu nozīmīgajā dzīves jubilejā!”

Piešķirot Valsts prezidenta Cildinājuma rakstu prozaiķim, rakstniekam un bērnu grāmatu autoram Jurim Zvirgzdiņam 80 gadu jubilejā, E. Levits norāda: “Jūsu personības un radošās darbības pamatā vienmēr ir bijis intelekts, brīvdomība un oriģinalitāte. Šīs kvalitātes Jūs spējāt uzturēt spēkā arī padomju totalitārismā, dzīvojot ilgā piespiedu atrautībā no Rietumu kultūras un vienlaikus veidojot “nenocenzētās” jeb alternatīvās kultūras realitāti Latvijā. Cildinu Jūsu devumu latviešu mūsdienu literatūrā, ko Jūs esat papildinājis ar sev vien raksturīgo izteiksmes veidu, tostarp aizrautīgi attīstot groteskas žanru. Apsveicu nozīmīgajā dzīves jubilejā!”

Svinīgā Cildinājuma rakstu pasniegšana R. Apsītim un J. Zvirgzdiņam notiks, kad valstī uzlabosies epidemioloģiskā situācija.

Foto: president.lv

TOP Komentāri

avatar