Sociālajiem darbiniekiem piedāvā apgūt papildu zināšanas un prasmes darbā ar HIV pozitīviem cilvēkiem

Lai sniegtu zināšanas, prasmes un atbalstu sociālajiem darbiniekiem, darbā saskaroties ar HIV pozitīviem cilvēkiem, divas nevalstiskās organizācijas, kas Latvijā darbojas HIV/AIDS ierobežošanas jomā – pacientu atbalsta biedrība “AGIHAS” un biedrība “Baltijas HIV asociācija” organizē desmit semināru ciklu “Sociālais darbs un HIV – izaicinājums, iespējas un atbalsts”.

Kādēļ ir radusies šāda iniciatīva – sniegt sociālajiem darbiniekiem informāciju par HIV? Jo mēs no ikdienas pieredzes zinām, ka sociālie darbinieki ikdienā saskaras ar dzīves grūtībās nonākušajiem cilvēkiem no HIV riska grupām, kam būtu nepieciešams specifisks atbalsts un palīdzība. Taču vienlaikus sociālajiem darbiniekiem pašiem trūkst informācijas, ir izplatīti stereotipi un aizspriedumi,” stāsta biedrības “Baltijas HIV asociācija” valdes priekšsēdētāja Inga Upmace. “Tādēļ ir svarīgi sociālos darbiniekus nodrošināt ar informāciju par HIV infekciju – pārneses veidiem, testēšanas un ārstēšanas iespējām Latvijā, kā arī ieteikumiem, kā runāt par šo tēmu ar saviem klientiem. Jo zinošāki būs sociālie darbinieki, jo plašākus pakalpojumus un padomus tie varēs sniegt citiem.”

Semināru cikls notiks sadarbībā ar Labklājības ministrijas projektu “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”. Pirmie trīs semināri ir plānoti jau augustā – 18. augustā seminārs notiks Rēzeknē, 25. augustā – Bauskā un 26. augustā – Ogrē. Seminārs sociālajiem darbiniekiem ir bezmaksas, tiks izsniegts arī apliecinājums par piedalīšanos un tēmas apguvi 6 akadēmisko stundu apmērā.

Latvijā ir augsta HIV izplatība, rēķinot pret valsts iedzīvotāju skaitu – kopējais zināmo HIV pacientu skaits Latvijā šobrīd jau pārsniedz 6 tūkstošus. Ik gadus tiek konstatēti vairāk nekā 300 jauni HIV gadījumi, un pēc šī rādītāja Latvija ir kaunpilnajā pirmajā vietā ES. Turklāt HIV nešķiro – HIV pacienti var būt dažādi pēc dzimuma, vecuma, izglītības – gluži tāpat kā sociālo darbinieku klienti.

Valsts visiem HIV pacientiem nodrošina bezmaksas ārstēšanu, diemžēl Latvijā ārstējas aptuveni puse no HIV pozitīvajiem cilvēkiem, kas nozīmē, ka pārējie var inficēt citus un turpināt slimības izplatību,” atgādina biedrības “AGIHAS” valdes priekšsēdētājs Andris Veiķenieks. “HIV pašlaik vairs nav tikai gejiem un narkomāniem raksturīga slimība, vīrusa pārnese visbiežāk notiek heteroseksuālu kontaktu ceļā, tādēļ apdraudēts var būt ikviens – un ikvienam arī būtu jāzina pamata informācija par HIV, nevis jādzīvo mītu un aizspriedumu varā. Tas palīdzētu ierobežot HIV infekciju, kā arī cilvēkus ar HIV pieņemt, nebaidīties un neatstumt.”

Seminārā tiks sniegta informācija par HIV situāciju Latvijā, izplatības ceļiem, galvenajiem mītiem un faktiem un aktuālo informāciju HIV ārstēšanas jomā. Praktiskos grupu darbos tiks meklētas idejas, kādas ir sociālo darbinieku iespējas, strādājot ar HIV pozitīviem cilvēkiem, cilvēkiem no riska grupām un HIV pozitīvu cilvēku draugiem/tuviniekiem. “Mēs esam centušies semināra programmā sabalansēt obligāti nepieciešamo teorētisko un statistisko informāciju ar praktiskas pieredzes stāstiem un reālu dzīves situāciju analīzi. Tāpat apkopotā veidā būs pieejami visi kontakti, kur Latvijā cilvēki ar HIV vai viņu draugi un tuvinieki var meklēt specifisku palīdzību un atbalstu,” stāsta semināra lektore Māra Veselova.

TOP Komentāri

avatar