Sievietes biežāk nekā vīrieši piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos darbavietā

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2021. gadā veiktajā aptaujā par vardarbību secināts, ka 11,0 % sieviešu un 5,1 % vīriešu 18–74 gadu vecumā ir piedzīvojuši seksuālu uzmākšanos darbavietā. 

Fiziskas un seksuālas uzmākšanās pieredzei darbā var būt ilgstoša negatīva ietekme, jo papildus piedzīvotajam emocionālajam un psiholoģiskajam kaitējumam uzmākšanās var negatīvi ietekmēt upuru spēju iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Piemēram, seksuālā uzmākšanās darbavietā var sekmēt sieviešu mazāku līdzdalību darba vidē, jo īpaši profesijās, kurās dominē vīrieši, līdz ar to liedzot vai samazinot ienākumu gūšanas iespēju.

Aptuveni puse sieviešu, kuras pieredzējušas seksuālo uzmākšanos darbavietā, to ir piedzīvojušas atkārtoti

Visbiežāk tā ir situācijai neatbilstoša, biedējoša vai pārlieku cieša vērošana, seksuāla rakstura joku stāstīšana, tiešs nevēlams fiziskais kontakts, retāk – aicināšana uz satikšanos nepiedienīgā veidā, kas šķita aizskarošs, pazemojošs vai biedējošs.

Visbiežāk par seksuālās vardarbības pieredzi darbavietā norādījušas sievietes, kuras aptaujas brīdī bija 18–29 gadus vecas. 15,5 % šo jauno sieviešu ir pieredzējušas seksuālo vardarbību darba vietā, pēdējo piecu gadu laikā – 12,6 %, bet pēdējā gada laikā – 4,9 %. 

Savukārt vīriešiem seksuālā uzmākšanās darbavietā visbiežāk izpaužas kā situācijai neatbilstoša, biedējoša vai pārlieku cieša vērošana, seksuāla rakstura joku stāstīšana, kā arī aizskarošu komentāru izteikšana par izskatu vai privāto dzīvi, retāk – tiešs nevēlams fiziskais kontakts.

Visizplatītākā seksuālās vardarbības pieredze darbavietā ir bijusi vīriešiem, kuri aptaujas brīdī bijuši 30–44 gadus veci – 6,7 %, bet pēdējo piecu gadu laikā seksuālo vardarbību darba vietā vairāk piedzīvojuši jaunāki vīrieši, kuri aptaujas brīdī bijuši 18–29 gadus veci (5,0 %). Kopumā, 3,1 % vīriešu ir pieredzējuši seksuālu uzmākšanos pēdējo 5 gadu laikā, bet 1,7 % vīriešu – pēdējā gada laikā. Lielākā daļa vīriešu, kuri pieredzējuši seksuālu uzmākšanos darbavietā, to ir piedzīvojuši atkārtoti. 

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir pieredzējuši seksuālu uzmākšanos darbavietā pēc vecuma
(procentos no personu ar darba pieredzi kopskaita attiecīgajā vecuma grupā)

Skatīt OSP datubāzē: VDA110

Katra desmitā sieviete ir tikusi vajāta

10,2 % sieviešu un 6,2 % vīriešu ir pieredzējuši vajāšanu no kādas personas. Vajāšana ietver aizskarošas un draudīgas darbības vai uzvedību, kas vēlāk atkārtojas. Šis vardarbības veids ietver mēģinājumus izsekot vai izspiegot, mēģinājumus panākt kontaktu, zvanot vai uzturoties, piemēram, mājas, skolas vai darba vietas tuvumā, nevēlamu ziņu un dāvanu sūtīšanu. Tāpat vajāšana ietver personīgo mantu tīšu bojāšanu, aizskarošu komentāru publisku izteikšanu, personīgas informācijas, cietušās personas privātu attēlu vai video publicēšanu (piemēram, sociālajos medijos) u.tml. šāda rakstura uzvedību.

Visbiežāk vajāšanu ir pieredzējušas sievietes un vīrieši Rīgā (attiecīgi 13,8 % un 9,4 %) un pārējās pilsētās (attiecīgi 9,6 % un 6,1 %), bet ievērojami retāk lauku reģionos.

Gan sievietes, gan vīriešus biežāk vajājuši vīrieši. 7,9 % sieviešu ir vajājuši vīrieši, 2,0 % gadījumu vajātāja bijusi sieviete. Visbiežāk šādu vardarbību pieredzējušas gados jaunas sievietes. 13,7 % sieviešu, kuras aptaujas brīdī bija 18–29 gadus vecumā, ir vajājuši vīrieši, un 4,6 % sieviešu ir vajātas no citu sieviešu puses.

3,5 % vīriešu ir vajājuši vīrieši, bet 2,2 % gadījumu – sievietes. Visbiežāk vajāti ir gados jauni vīrieši. 6,1 % vīriešu, kuri aptaujas brīdī bijuši 18–29 gadus veci, ir vajājuši citi vīrieši, un 3,2 % vīriešu ir vajāti no sieviešu puses.

Varmākas-vajātāji visbiežāk ir personas, kuras nav upura intīmie partneri. Kopumā vajāšanu no intīmā partnera puses ir pieredzējuši 2,2 % sieviešu un 0,6 % vīriešu, bet vajāšanu, ko veikusi cita persona, – 8,2 % sieviešu un 5,6 % vīriešu.

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir pieredzējuši atkārtotu vajāšanu
(procentos no iedzīvotāju kopskaita 18–74 gadu vecumā)

1 No intīmā partnera – % no personām 18–74 gadu vecumā, kam bijis partneris

Skatīt OSP datubāzē: VDA130

Metodoloģiskā informācija

Papildu informācija pieejama datu krājumā “Vardarbības izplatība Latvijā 2021”. Tajā apkopota informācija  par personisko drošību un saskarsmi ar nevēlamu rīcību darbavietā, sabiedrībā, partnerattiecībās, ģimenē un bērnībā. Izdevumā publicēti dati par nevēlamas rīcības izplatību Latvijā – starppersonu vardarbība (psiholoģiskā, fiziskā un seksuālā), uzmākšanās darbavietā, vardarbība bērnībā, vajāšana, kā arī citi rādītāji, kas saistīti ar vardarbības tēmu. 2021. gadā šādā aptaujā piedalījās 6,3 tūkstoši iedzīvotāju 18–74 gadu vecumā.

Aptauja par vardarbību tiek veikta visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izmantojot Eurostat izstrādāto vienoto metodoloģiju.

Foto: ilustratīva nozīme (pexels.com).

TOP Komentāri

avatar