Pētījums: 29,8% iedzīvotāju uzskata, ka izglītības kvalitāte pēdējos gados pasliktinās

29,8% iedzīvotāju norādījuši, ka izglītības kvalitāte Latvijā kopumā pēdējo gadu laikā ir pasliktinājusies, 21% uzskata, ka ir vērojama uzlabošanās, savukārt lielākā daļa – 38,8% uzskata, ka nav vērojama ne uzlabošanās, ne pasliktināšanās, liecina Rīgas Tālmācības vidusskolas izglītības kvalitātes indekss. 

Salīdzinot to respondentu atbildes, kuru ģimenē ir bērni un jaunieši, kas iegūst izglītību, un to, kuru ģimenēs nav bērnu vai jaunieši, kas iegūst izglītību, secināts, ka ģimenēs ar bērniem, kas mācās, 23,8% novērojuši izglītības kvalitātes uzlabošanos, bet 33,8% – pasliktināšanos. Ģimenēs bez bērniem, kuri mācās, 18,9% novērojuši izglītības kvalitātes uzlabošanos, bet 26,8% – pasliktināšanos. 

“Pētījuma rezultātā iegūtie dati, liecina par kopējo sabiedrības noskaņojumu un apmierinātību ar Latvijas izglītības sistēmu. Vērā ņemams respondentu skaits norāda, ka pēdējos gados izglītības kvalitāte Latvijā ir pasliktinājusies, kas visticamāk, ir saistīts ar izglītības sistēmas prestižu, salīdzinājumā ar kaimiņvalsti Igauniju un Eiropas Savienību kopumā. Respondentu viedokli ietekmē arī pieejamā informācija masu medijos, kas atspoguļo Latvijas izglītības sistēmas trūkumus, kā, piemēram, PISA reitinga rādītāji, centralizēto eksāmenu rezultāti, neefektīvais skolu tīkls, skolotāju atalgojums u.c. Esmu pārliecināts, ka uzlabojot Latvijas izglītības sistēmas tēlu, celsies arī sabiedrības viedoklis par kopējo izglītības kvalitāti valstī,” uzsver Rīgas Tālmācības vidusskolas pedagogs Edgars Čerkovskis. 

Respondentu atbildes atšķiras arī gadījumos, kad sarunvaloda ģimenē ir krievu vai latviešu. Ģimenēs, kur sarunvaloda ir krievu, 15% norādījuši, ka vērojama izglītības kvalitātes uzlabošanās, bet 44% – pasliktināšanās. Ģimenēs, kur sarunvaloda ir latviešu, 25% norādījuši, ka vērojama izglītības kvalitātes uzlabošanās, bet 22% – pasliktināšanās. 

Analizējot datus reģionālā griezumā, secināts, ka visnegatīvāk izglītības kvalitāte tiek vērtēta Latgalē: 15% norādījuši, ka pēdējos gados vērojama uzlabošanās, bet 38% – ka pasliktināšanās. Vispozitīvāk situāciju vērtē Zemgalē: 29% norādījuši, ka vērojama uzlabošanās un 26% – ka pasliktināšanās. 

Pētījums veiks no 2019. gada oktobra sākuma līdz 2019. gada novembrim un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 respondenti no visas Latvijas. Rīgas Tālmācības vidusskolas izglītības kvalitātes indekss veidots ar mērķi apzināt situāciju izglītības jomā, kā arī sekmēt izglītības pieejamību un kvalitāti visā Latvijā. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar