Luminor piešķir 950 tūkstošu eiro finansējumu SIA Ziemeļlatvijas meži

Luminor banka piešķīrusi aizdevumu 950 tūkstošu eiro apmērā mežsaimniecības uzņēmumam Ziemeļlatvijas meži apgrozāmo līdzekļu palielināšanai. Saņemtie līdzekļi tiks novirzīti mežu un cirsmu iegādei, kā arī uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstībai ne tikai Latvijas ziemeļu daļā, bet arī citviet valstī.  

Uzņēmums Ziemeļlatvijas meži pēdējo divu gadu laikā piedzīvojis strauju izaugsmi, arvien aktīvāk iesaistoties meža nozarē un mērķtiecīgi piesaistot jaunus klientus un sadarbības partnerus. Uzņēmums šogad aktīvi iesaistījies arī meža īpašnieku izglītošanā par mežu vērtību un apsaimniekošanu. Lai veicinātu attīstību, uzņēmums saņēma Luminor bankas finansējumu, piesaistot arī Altum garantiju 60 % apmērā.  

“Mežsaimniecība ir viena no svarīgākajām un ilgtspējīgākajām nozarēm Latvijā, kas dod nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Pēdējo piecu gadu laikā tā sekmīgi darbojusies un kļuvusi arī daudzveidīgāka. Šis gads mežsaimniecības nozarei kopumā ir bijis kontrastains, bet salīdzinoši veiksmīgs, labāks par gaidīto.  Mēs esam gandarīti sadarboties ar SIA Ziemeļlatvijas meži, kas ar savu darbību un aktivitātēm veicina nozares ilgtspēju un kvalitatīvu mežu apsaimniekošanu,” saka Ilze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja.

“Uzņēmumu Ziemeļlatvijas meži raksturo ilgtspējīga un atbildīga pieeja mežu apsaimniekošanai un ilgtermiņa skats uz biznesa attīstību. Pateicoties Luminor finansējumam, mēs spēsim veikt plašāku meža platību apsaimniekošanu, kas ļaus  atbrīvot līdzekļus inovāciju ieviešanai. Mūsu ilgtermiņa mērķis ir pēc iespējas daudzpusīgāk izmantot jaunās tehnoloģijas, būtiski paaugstinot mežu apsaimniekošanas efektivitāti un klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti,” uzsver Ziemeļlatvijas meži valdes loceklis Kristaps Grietiņš.

Par SIA Ziemeļlatvijas meži

SIA Ziemeļlatvijas meži darbojas visā Latvijas teritorijā jau kopš 2014. gada. Uzņēmuma komandu veido augsti kvalificēti meža nozares speciālisti ar ilggadēju praktisko pieredzi, lai nodrošinātu mežu apsaimniekošanu un saglabāšanu. Uzņēmums veic cirsmu, meža zemes un īpašumu iegādi, to vērtēšanu, inventarizāciju un ar mežsaimniecību saistītus juridiskos pakalpojumus ar mērķi stiprināt mežu nozares ilgtspējību. SIA Ziemeļlatvijas meži ir saistīts ar SIA Ziemeļlatvijas mežsaimnieks –grupas uzņēmumu, kas nodrošina daudzveidīgu mežu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar