Jaunieši ar atkarību risku paši vēršas pēc palīdzības

Bērnu slimnīcas fonda izveidotais Pusaudžu resursu centrs darbu uzsāka 2018.gadā, īstenojot programmu pusaudžiem ar atkarību risku. 2018.gadā programmas ietvaros palīdzību saņēma 58 jaunieši. 2019.gadā programmā tika uzņemti jau 217 pusaudži, no kuriem 30 jaunieši atbalstu saņēma pirmajā izveidotajā PRC reģionālajā filiālē Liepājā. 2020.gadā ir vērojams vēl lielāks pieprasījums pēc PRC sniegtā pakalpojuma, un līdz 1.septembrim palīdzību PRC bija saņēmuši jau 206 pusaudži, savukārt gaidīšanas rindā šogad augustā bija pat vairāk nekā 90 jaunieši. Visi pusaudži programmas ietvaros palīdzību saņem bez maksas, pateicoties Labklājības ministrijas piešķirtajam finansējumam!

TOP Komentāri

avatar