Ignācija no Lojolas “Garīgie vingrinājumi” (VIDEO)

Latviešu valodā iznācis jezuītu ordeņa dibinātāja svētā Ignācija no Lojolas darbs “Garīgie vingrinājumi”. Izdevumu ir sagatavojis Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, un tas ir pirmais šī darba oriģinālais teksta tulkojums latviešu valodā ar zinātniskajiem komentāriem. Šo lielo darbu vairāku gadu garumā ir veicis universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Jānis Priede, izmantojot profesora Ēvalda Ikaunieka tulkojumu.

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un Kristīgās dzīves kopienas pārstāve Inese Runce skaidro, ka līdz šim latviešu literārajā valodā pilna vingrinājumu izdevuma nav bijis. Lielākoties tulkojumi bija latgaliešu valodā vai arī neoficiāli tulkojumi, kas tika izmantoti rekolekciju vajadzībām. “1911. gadā tika izdota Kazimira Skrindas tulkotā Aloīza Bellēcija sastādītā grāmata “Svāta Ignata rekolekcijas,” ko Latvijas kultūrvēsturē var dēvēt par vienu no pirmajiem mēģinājumiem publicēt un popularizēt ignāciskā garīguma nozīmīgāko darbu. Dzejnieks Leons Briedis un jezuītu tēvs Staņislavs Ladusāns ir tulkojuši atsevišķus “Garīgo vingrinājumu” fragmentus,” skaidro I. Runce.

“Garīgie vingrinājumi” ir tapuši ap 1535. gadu, un darbā autors apkopoja gadsimtu gaitā izveidotos kristiešu mistiskās pieredzes paraugus, papildinot tos ar savu personīgo pieredzi dievišķās klātbūtnes meklējumos un izstrādājot sistemātisku garīgo vingrinājumu metodi, kuras galvenais mērķis bija un ir palīdzēt cilvēkiem atrast Dievu ikdienā. Vairāku gadsimtu garumā svētā Ignācija izstrādātie vingrinājumi kļuva par metodi un līdzekli daudzu kultūru un kontinentu kristiešiem, lai veidotu personiskas attiecības ar Dievu, mainītu sevi un pasauli.

“Ignāciskais jeb jezuītu garīgums pasaulei ir devis ne tikai efektīvus līdzekļus attiecību veidošanai ar Dievu, bet arī šajās mīlestības attiecībās veidojis mākslu, literatūru un zinātni. Ignāciskais garīgums, pateicoties jezuītu veiktajai kultūrdarbībai un izveidotajai izglītības sistēmai, ir ļoti lielā mērā bagātinājis un veidojis arī reģionālās kultūrvides, kā tas ir bijis arī Latgales gadījumā,” skaidro I. Runce.

Ignācija no Lojolas “Garīgo vingrinājumu” tulkojuma latviešu valodā atvēršanas svētki notika otrdien, 27. martā, Latvijas Universitātes bibliotēkas telpās. Pasākumā piedalījās izdevuma sagatavotāji, Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, kā arī jezuītu ordeņa pārstāvji Latvijā. Grāmatu jau tagad var nopirkt Akadēmiskajā apgādā, bet pēc tam tā būs pieejama arī citās grāmatnīcās.

LRKB IC

Video – Inga Nestere, multinews.lv

TOP Komentāri

avatar