Dzērienu ražotāji un mazumtirdzniecības uzņēmumi sadarbosies depozīta sistēmas ieviešanai

Latvijas lielākie mazumtirdzniecības un dzērienu ražošanas uzņēmumus apvienojošas organizācijas parakstījušas memorandu par gatavību sadarboties, lai sekmētu depozīta sistēmas ieviešanu. Memorands ir nozaru pirmais kopīgais solis, kas demonstrē iesaistīšanos depozīta sistēmas ieviešanā un kalpo kā sadarbības platforma ar iespēju pievienoties arī citām nozares pārstāvošām organizācijām. Ar pērn pieņemtajiem grozījumiem Iepakojuma likumā paredzēts, ka dzērienu iepakojuma depozīta sistēma Latvijā sāks darboties 2022. gada februārī.

Lai rastu veiksmīgākos depozīta sistēmas ieviešanas risinājumus un paustu atbalstu vienotiem caurskatāmības un atklātības principiem, vienošanās memorandu parakstījuši SIA “Alus un dzērienu iepakojuma savienība”, Latvijas Alus darītāju asociācija, Latvijas Alus darītāju savienība, Bezalkoholisko dzērienu ražotāju asociācija, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija un Latvijas Alkohola nozares asociācija.

Memoranda parakstītāji ir vienojušies, ka Iepakojuma depozīta sistēmas darbības mērķis nav peļņas gūšana, jo visi ieņēmumi tiks reinvestēti ilgtspējīgas sistēmas attīstībā. Memorands apkopo galvenos jautājumus, kas saistīti ar depozīta sistēmas operatora izveidi, sistēmas ieviešanu un tā izmaksām, kā arī operatora funkcijām un tā pārvaldību.

Galvenie sistēmas principi – sadarbība, caurskatāmība, pieejamība

Memoranda biedri vēlas nodrošināt caurskatāmu depozīta sistēmas izmaksu pārvaldību, ievērot brīva tirgus principus un godīgu konkurenci sistēmas ieviešanā, mazināt iepakojuma depozīta sistēmas izmaksas un veicināt visu nozares uzņēmumu sadarbību.

“Mūsu galvenais princips ir sadarbība – ne tikai memoranda biedru starpā, bet arī ar atbildīgajām institūcijām, lai radītu pēc iespējas efektīvāku un visām iesaistītajām pusēm ekonomiski izdevīgāku iepakojuma depozīta sistēmu un operatoru. Plānojam aktīvi iesaistīties normatīvo aktu izstrādē, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm, lai kopīgi rastu visefektīvāko risinājumu gan nozarēm, gan sabiedrībai kopumā,” stāsta uzņēmēji.

Depozīta sistēmas operatora pārvaldība un efektīva darbība lielā mērā atkarīga no  nozaru iesaistīšanās un kopējas sadarbības

Saskaņā ar grozījumiem Iepakojuma likumā iepakojuma depozīta sistēmas darbības un attīstības nodrošināšana tiks uzticēta depozīta sistēmas operatoram. Tā funkcijās ietilps iepakojuma savākšanas loģistika, depozīta iepakojuma reģistra uzturēšana, dalībnieku reģistrācija, līgumu slēgšana un norēķinu veikšana ar depozīta iepakotājiem u. c. Tāpat depozīta sistēmas operators pārņems atbildību no ražotājiem un importētājiem par dabas resursu nodokli iepakojumam, kas iekļauts depozīta sistēmā.

“Būtu labi, ja operatora izveidē iesaistītos arī citas ražotājus un mazumtirgotājus pārstāvošās organizācijas, kas ir gatavas pievienoties vienošanās memorandam un diskutēt par labāko risinājumu un ievērot memorandā paustos principus, kas vērsti uz efektīvu, caurspīdīgu pārvaldību,” norāda ražotāji, kas uzņēmušies šo iniciatīvu, paužot atbildīgu attieksmi pret iepakojuma apsaimniekošanu.

Foto: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar