Aptauja: vairāk nekā 60% Ukrainas civiliedzīvotāju Latvijā ir grūtības atrast mājokli

Biedrības “Tavi draugi” veiktā Ukrainas civiliedzīvotāju aptauja liecina, ka vairāk nekā pusei ukraiņu Latvijā ir problēmas atrast pastāvīgu dzīvesvietu, tāpat 53% atzīst, ka viņiem grūtības sagādā arī darbavietas atrašana.

Aptaujas rezultāti liecina, ka 20% Ukrainas civiliedzīvotāju ir problēmas ar pārtikas pieejamību, 22% atzīst, ka nesaņem pietiekamu emocionālo atbalstu. Vairāk nekā 40% ukraiņu gribētu piedalīties emocionāla atbalsta domubiedru grupās un vairāk nekā 20% būtu nepieciešamas psihologa konsultācijas.

“Kopš kara sākuma biedrībā “Tavi draugi” esam palīdzējuši ap 10 000 Ukrainas civiliedzīvotāju Latvijā, katru dienu nodrošinot humāno palīdzību vidēji 150 personām un vēl 100 cilvēku konsultējot dažādos jautājumos. Šobrīd jautājām ukraiņiem par viņu situāciju, lai noskaidrotu, kā tieši tagad varam palīdzēt nodrošināt cilvēku cienīgu dzīvi un maksimāli izmantot viņu profesionālo potenciālu, kamēr viņi uzturas Latvijā. Redzam, ka šobrīd īsti nedarbojas vienotā platforma, kur Latvijas iedzīvotāji varētu izvietot informāciju par mājokļiem un darbavietām, kas pieejami Ukrainas civiliedzīvotājiem. Šobrīd ir atsevišķi risinājumi, kas meklējumu procesu sarežģī un padara nesaprotamu,” norāda Ulvis Noviks, biedrības “Tavi draugi” vadītājs.

Jautāti par biežāk izmantotajiem informācijas ieguves kanāliem un medijiem, vairāk nekā 70% ukraiņu Latvijā lieto Telegram un Facebook platformas, tāpat vairāk nekā trešdaļa informāciju saņem Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, Kaļķu ielā 1 un tīmekļvietnē www.ukraine-latvia.com.

Ulvis Noviks: “Lai sasniegtu Ukrainas civiliedzīvotājus Latvijā, ir būtiski nodot informāciju tajos kanālos, ko viņi ikdienā izmanto saziņai. Turklāt komunikācijai būtu jābūt ukraiņu valodā. Protams, varam izmantot arī krievu valodu kā saziņas veidu. Mūsu brīvprātīgie ik dienu skaidro ukraiņiem, kādi pabalsti, kāda apjoma atbalsts viņiem pieejams, kur un kā to meklēt, jo liela daļa to nezina. Skaidras un saprotamas informācijas trūkums ir viens no problēmjautājumiem, kas būtu jārisina valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora sadarbības ietvaros.”

“Tavi draugi” aptauja norisinājās no 2022. gada 23. līdz 31. maijam, tajā piedalījās 640 respondentu, sniedzot vairākas atbildes uz jautājumiem par viņiem nepieciešamo atbalstu. No respondentiem lielākā daļa jeb 92% ir sievietes vecuma grupā no 15 līdz 50+ gadiem. 70% aptaujāto ir viens līdz trīs bērni.

Par “Tavi draugi”

Biedrība “Tavi draugi” ar Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu un piešķirto finansējumu, īsteno projektu “Koordinēts humānais atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem”, kura ietvaros nodrošina koordinētu humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā. Līdz kara sākšanās dienai biedrība sniedza palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā vai saskārušās ar problēmām tepat Latvijā, bet, kopš kara pirmās dienas, fokuss strauji nomainīts uz palīdzības sniegšanu Ukrainai.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar