Aicina skolēnus izzināt dabu Latvijas Dabas muzejā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsākusi iniciatīvu – ‘’DABA=ES’’, aicinot ikvienu, bet jo īpaši ģimenes ar bērniem un pedagogus, apmeklēt trīs nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centrus – Latvijas Dabas muzeju, Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī, kā arī Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu –, kuros, pateicoties Eiropas Savienības fondu atbalstam, tiek atjaunotas ekspozīcijas, izveidoti interaktīvi stendi un īstenotas dažādas citas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Latvijas dabas vērtībām un to nozīmi. 

Mūsdienās bērni  arvien aktīvāk iesaistās dažādu vides jautājumu risināšanā, bet līdz ar pieaugošo aktivitāti aktuāls kļūst arī jautājums par to, cik zinoši un izglītoti viņi ir vides jautājumos, kā arī, cik pieejama un saistoša ir viņiem pieejamā informācija par vides tēmu. Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu Latvijas Dabas muzejā, Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī, kā arī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā līdz 2021. gada nogalei plānots modernizēt telpas un aprīkojumu, ar kā palīdzību būs iespējams realizēt dažādus sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumus, tādā veidā palielinot sabiedrības informētību un attīstot vides apziņu visas sabiedrības, bet galvenokārt bērnu un jauniešu vidū. Projekta ietvaros Latvijas Dabas muzejā jau atjaunotas vairākas muzeja ekspozīcijas, piemēram, ar izglītojošām animācijām papildināta ekspozīcija “Cilvēks un vide”, Dinamiskās ģeoloģijas ekspozīcijā izveidots un uzstādīts Saules sistēmas planētu modelis.  Pašlaik notiek Latvijas putnu ekspozīcijas renovācija un satura pilnveidošana, kas tiks atvērta apmeklētājiem 2020. gadā. 

Latvijas Dabas muzejā tuvākajā nākotnē plānots turpināt darbu arī pie Latvijas zīdītāju un CITES konvencijas* ekspozīciju atjaunošanas, tāpat izstrādāts projekts muzeja skatlogu maiņai un vestibila uzlabojumiem. 2021. gadā, projektam noslēdzoties, nodarbību telpā – ekspozīcijā “Par Zemi, Sauli un mums” tiks uzstādīts reljefa veidošanās modelis, savukārt ekspozīcijā “Cilvēks un vide” – interaktīvs stends par atkritumiem. 

Ievērojami papildināts arī muzeja krājums, kas ir pamats pētnieciskajam un vides izglītības darbam – iegādāti vērtīgi minerāli, kas apskatāmi Mineraloģijas ekspozīcijā, papildināts zooloģiskais krājums, iegādāti iedzintarojumi, attīstot reprezentatīvu kolekciju, kas raksturo bezmugurkaulnieku faunas daudzveidību, kāda tā pastāvējusi aptuveni pirms 40 000 000 gadu Ziemeļeiropas (tostarp – Latvijas) teritorijā, izveidotas degunradža raga un ziloņa ilkņa mulāžas, kas tiks izvietotas ekspozīcijā par CITES konvenciju.

Līdzīgi uzlabojumi gaidāmi arī Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī, kur plānots veidot interaktīvas un izglītojošas ekspozīcijas, mācību klases un pasākumu telpas skolēniem, kā arī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, kur tiks radīts jauns Vides izglītības centrs ar mācību klasēm skolēniem, pārbūvējot 1912. gadā uzcelto un arhitekta Hermaņa Zeiberliha projektēto Pērtiķu mītni.

Neapdomīga dabas resursu izmantošana un dabas piesārņošana ne vienmēr ir ļaunprātīga – bieži vien tā saistīta ar informācijas trūkumu un nezināšanu par dabā notiekošajiem procesiem. Vides apziņa ir būtisks faktors, kas ietekmē cilvēka rīcību, pieņemot lēmumus attiecībā uz videi draudzīgu un ilgtspējīgu dzīvesveidu, tādēļ svarīgi veidot vides apziņu jau bērnībā, izglītojot jauno paaudzi un mudinot iesaistīties vides jautājumu risināšanā.

*CITES (Vašingtonas) konvencija – starptautisks līgums, kura mērķis ir apdraudētu dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to starptautisko tirdzniecību.

TOP Komentāri

avatar