Zināšanas eksaktajos priekšmetos: durvis uz plašāku pasauli

Lai arī eksakto mācību priekšmetu apgūšana skolas solā nereti sagādā zināmas grūtības, tomēr zināšanas tajos ne tikai sniedz plašākas karjeras iespējas, bet arī ir kā bāze spriestspējai un kritiskajai domāšanai. Par to, kā zināšanas eksaktajos priekšmetos noder visas dzīves garumā un kādēļ tās mācīties ir neizsakāmi svarīgi, stāsta uzņēmēja Zane Čulkstēna. 

Eksaktās zinātnes kā bāze konkurētspējai

Nereti var šķist, ka eksakto zinātņu pielietojums nākotnē mums nebūs nepieciešams, ja izvēlamies profesijas, piemēram, komunikāciju zinātnēs vai kādā radošajā nozarē, taču tā nav, – STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) zināšanas ir vajadzīgas visur. Sabiedrībā ir izveidojies un iesakņojies vispārējs stereotips, ka STEM zināšanas ir nepieciešamas tikai profesijās, kas saistās ar tehnoloģijām, piemēram, IT vai arī mediķiem. Skatoties nedaudz plašāk, pašlaik jebkurā jomā viss grozās ap eksakto zinātņu bāzi neatkarīgi no tā, vai darbojamies būvniecībā, inženierzinātnēs vai strādājam par pavāru. Ikvienam ir svarīgi saprast, ka zināšanas matemātikā, ķīmijā, fizikā un bioloģijā ir līdzīgas zināšanām angļu valodā, – tā ir bāze, uz kuras var attīstīt savas intereses, bet, ja mēs neizprotam šo valodu, ja mums nav bāzes zināšanu eksaktajos priekšmetos, tad cilvēka iespējas darba tirgū ir būtiski ierobežotas. 

Zināšanas STEM ir nepieciešamas visās konkurējošajās profesijās, arī tajās, kas saistās ar radošo jomu, – mākslā, mārketingā, dizainā. Lai arī jomas ir ļoti plašas, nenoliedzami, ka STEM zināšanas, tāpat kā zināšanas angļu valodā, vēl neko negarantē, bet tikt bez tām tālāk ir ļoti grūti. 

Profesiju pasaule tagad un nākotnē

Mūsdienās mēs varam novērot strauju tehnoloģiju attīstību, kas norāda uz to, ka nākotnē liela daļa darbu būs automatizēti. Runājot par šī brīža pieprasītākajām profesijām un līdztekus domājot par to, kas būs pieprasīts nākotnē, ir skaidri redzams, ka lielākā daļa no tām būs saistītas ar inženierzinātni, datiem, mākslīgo intelektu, produktu attīstību, pārdošanu, medicīnu un aprūpi. Līdz ar to – zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos ir un būs vienas no svarīgākajām un pieprasītākajām. 

Lai arī nākotnē liela daļa no profesijām izzudīs, cilvēka pārziņā paliks darbi, kurus ir grūti vai neiespējami automatizēt, piemēram, jaunrade, pētniecība, programmēšana, radošās industrijas, kā arī tās profesijas, kurās nepieciešama saskarsme un komunikācija. Jauniešiem, domājot par savu nākotnes profesiju un iespējām profesionāli darboties, ir svarīgi ņemt vērā, ka izzudīs mazumtirdzniecība, kādu to pazīstam pašlaik, nebūs pārdevēja profesijas, rūpnīcu darbinieku, ļoti iespējams, arī grāmatveža un jurista profesijas, jo tās visas ir pakļautas lielākām automatizācijas iespējām. 

Jo vairāk apgūsi – jo vairāk iegūsi

Ikvienam ir lietas, kas ikdienā sagādā grūtības, taču neizsakāmi svarīgi ir tām nepadoties, turpināt cīnīties un mācīties. Eksaktās zinātnes ir jāmācās jebkuram, un jebkurš no šiem mācību priekšmetiem, tāpat kā ar tiem saistītās profesijas, var būt interesants,  – tie attīsta loģisko un kritisko domāšanu, iemāca domāt konceptuāli un ir kā bāze plašākām iespējām nākotnē. Nenoliedzami eksaktās zinātnes ir mācību priekšmeti, kurus ir salīdzinoši grūti apgūt pašmācības ceļā, tāpēc lielu lomu intereses raisīšanā un apgūšanā ieņem vecāki un skolotāji. 

Zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos ir kā durvis uz nesalīdzināmi plašāku, globālāku un interesantāku pasauli. Mēs nākotnē katrs varam izvēlēties sev sirdij tīkamāko profesiju, bet neviens neatņems zināšanas, ko esi guvis skolas laikā. Ir svarīgi par šīm lietām domāt plašāk, jo tas ir ne tikai garants labai nodarbinātībai, labam dzīves līmenim, bet arī pamats spriestspējai. Ar STEM saistītās profesijas jau tagad darba tirgū ir pieprasītas, bet nākotnē tās būs vēl aktuālākas un vajadzīgākas. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar