Video konkursā “Radi. Dari. Aizsargā” uzvar Siguldas 1.pamatskolas komanda

Lai sekmētu bērnu un jauniešu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi, tā pielietojumu uzņēmējdarbībā, kā arī attīstītu radošumu un rosinātu zinātkāri, Patentu valde kopā ar sadarbības partneriem jau otro gadu organizēja video konkursu skolēniem. Šogad godalgoto 1.vietu un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Skolēnu trofeju par projektu “Aizsargā savu izgudrojumu” ieguva Siguldas 1.pamatskolas 5.klases skolnieces – Ērika Brikmane, Loreta Lebedoka un Evelīna Markevica, skolotājas Lolitas Šteinbergas vadībā. Video autores rosina savu radošo darbu izmantot kā informatīvu mācību līdzekli pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, lai skaidrotu, kas ir patents, kā un kāpēc to ir svarīgi iegūt. Video konkursa uzvarētājas uzskata, ka bērnu auditoriju par nopietnām lietām un jēdzieniem var uzrunāt tieši caur iztēli, rotaļu un pasaku tēliem. 

Video konkursā “Radi. Dari. Aizsargā” šogad kopumā tika saņemti 33 pieteikumi no 27 Latvijas skolām, visvairāk pieteikumi saņemti no Rīgas un Latgales reģiona. Otro vietu ar projektu “Melns, melns, melns rīts” ieguva Ogres tehnikuma 2.kursa audzēkņi – Linda Brēķe, Linda Līce un Artis Slenģis ar skolotāju Daci Runču. Savukārt trešajā vietā ierindojās Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēni Elīza Poiša un Ilja Poliščuks, kuri kopā ar skolotāju Zigrīdu Rusiņu veidoja video “Esi drošībā!”. 

Vēl konkursa žūrija piešķīra divas veicināšanas balvas: projektam “Mana ideja, mans īpašums”, ko realizēja Daugavpils 3.vidusskolas 12.klases audzēkņi Samira Jeļizaveta Garajeva, Dmitrijs Špakovs un Jeļena Skrobova kopā ar skolotāju Nauri Kupcovu. Savukārt otra balva nonāca pie Krimuldas vidusskolas 7.klases skolniecēm Annas Helēnas Jansones, Lauras Adriānas Olekšas un Lolitas Staueres, kuras kopā ar skolotāju Agritu Saulīti realizēja projektu “Neesi negodīgs konkurents – domā, radi, aizsargā!”.

Video konkursā kopumā piedalījās 86 skolēni un 30 skolotāji. Konkursā tika aicināti piedalīties 4.-12.klašu skolēni un dalībniekiem bija jāveido divu minūšu garu videomateriālu, kas aicina respektēt un aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. Skolēni pievērsušies dažādām ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistītām tēmām – radošums un oriģinalitāte, autortiesību ievērošana, patentu, preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība un to nozīmīgums uzņēmējdarbībā, kā arī negodprātīgas rīcības ierobežošana un viltojumu apkarošana. Konkursu rīko Patentu valde sadarbībā ar Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju, Starptautisko intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas Latvijas Nacionālo grupu, Junior Achievement Latvia un Valsts izglītības satura centru. 

Konkursa organizatori un žūrija izsaka pateicību visām komandām, kas neskatoties uz izaicinājumiem pilno epidemioloģisko situāciju, ir radušas iespēju darboties, izstrādāt savus radošos darbus un pieteikt tos konkursā. Pateicamies arī skolotājiem par izrādīto atsaucību un ieinteresētību saspringtajā mācību procesā, atrodot laiku un iedvesmu, mudināt skolēnus radīt savu redzējumu par intelektuālā īpašuma aizsardzības tematiku. Novēlam gan skolotājiem, gan skolēniem arī turpmāk būt tikpat zinātkāriem un radošiem, kā arī rūpēties par sava intelektuālā īpašuma aizsardzību!


Lūk, skolēnu un skolotājas atziņas pēc 1.vietas iegūšanas video konkursā: 

Evelīna Markevica: ,,Ideju par piedalīšanos konkursā ierosināja skolotāja .Kopā iepazināmies ar materiāliem par intelektuālo īpašumu un patentēšanu, kopā domājām stāstu, ko filmēsim. Tā kā man padodas zīmēšana, biju filmas dizainere, zīmēju visus zīmējumus. Man tas ļoti patika.  Mēs ieguldījām savu darbu, izdomu, zināšanas, mācījāmies jaunas lietas. Man ļoti patika, kāda mums izdevās filmiņa. Liels prieks ir par balvām un starptautisko novērtējumu.”

Ērika Brikmane: ,,Filmēšana bija lieliska. Man patika iejusties mazās raganiņas tēlā. Tas bija jautri. Bija, protams, jocīgi būt ietērptai korsetē, parūkā un garos, niezošos svārkos. Reizēm ainas bija jāpārfilmē vairākas reizes. Šī bija ļoti vērtīga pieredze. Domāju, ir svarīgi, ka jau bērni mācās par to, kas ir intelektuālais īpašums, kā to aizsargāt. Šādi konkursi ir ļoti vērtīgi, mēs ieguvām jaunas zināšanas – gan par savu īpašumu patentēšanu, gan Patentu valdi, gan video filmēšanu. Kad uzzināju, ka mums ir 1. vieta, gandrīz paģību. Paldies Jums!

Loreta Lebedoka: ,,Filmēšanas laikā baidījos aizmirst tekstu. Filmēšanas process bija ilgs, bet interesants un arī jautrs. Sajūta, ka kaut ko radām (video klipiņu), bija lieliska. Tekstu atcerēties nebija grūti. Es ilgi gaidīju rezultātus. Bija ļoti satraucoši. Bijām sajūsmā jau oktobrī, kad paziņoja, ka esam vienā no godalgotajām vietām. Tikai vēlāk uzzinājām, ka mūsu klipiņam ir 1.vieta. Paldies par šo visu!”

Lolita Šteinberga: ,,Paldies konkursa organizatoriem, mums šī bija ļoti, ļoti vērtīga pieredze. Meitenes ieguva jaunas zināšanas un prasmes. Bērniem bija iespēja izpaust un pilnveidot savus talantus – vizuālajā mākslā, teātra mākslā, mediju mākslā un literatūrā. Mācījāmies darboties kopā, respektēt vienam otru.  Šī bija iespēja bērniem redzēt sava darba rezultātu un stiprināt savu pārliecību par savu VARĒŠANU. 

Paldies par iespēju, paldies par pieredzi un jaunajām zināšanām, paldies par vērtīgajām balvām. Esam gandarīti un lepojamies ar paveikto!

Godalgoto vietu ieguvēji, kā arī to skolotāji saņēma vērtīgas un atraktīvas balvas. Laureātu izstrādātie video tiks publicēti sociālajos tīklos un izmantoti dažādos jauniešu pasākumos.

Par Patentu valdi

Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde ar normatīvajos aktos noteiktu kompetenci rūpnieciskā īpašuma jomā. Iestādes galvenās funkcijas ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā, pildīt Latvijai saistošas starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas, reģistrēt tiesības uz rūpnieciskā īpašuma objektiem, uzturot attiecīgos reģistrus un sniedzot nepieciešamos pakalpojumus šajā jomā, kā arī veicināt valstī un sabiedrībā izpratni par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar