VID veic preventīvu darbu vēršoties pret “aplokšņu algām”

Godīga konkurence ir veselīgas ekonomikas stūrakmens, diemžēl “aplokšņu” algas joprojām ir viens no faktoriem, kas negatīvi ietekmē tās attīstību, un situācija šajā jomā vēl prasa daudz darba. Lai arī šī gada pirmajā pusgadā VID veiktie preventīvie un kontroles pasākumi ir devuši rezultātus, jāsecina, ka nodokļu jomas normatīvie akti un uzraudzība nav vienīgie faktori, kas ietekmē ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī. Tikpat nozīmīgi ir valsts institūciju radītie stimulējošie mehānismi un sabiedrības noskaņojums.

I. Preventīvā darba rezultāti

Nodokļu administrācijas preventīvo pasākumu rezultātā, pēc kuriem darba devēji paši novērsuši pārkāpumus, legalizēti 7339 darba ņēmēji un iemaksai valsts budžetā nodokļu maksātāji papildus paši ir aprēķinājuši 2387,5 tūkst. EUR, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 1702,4 tūkst. EUR un iedzīvotāju ienākuma nodokli – 685,1 tūkst. EUR.

Savu saimniecisko darbību legalizēja 663 fiziskās personas, kas reģistrējās kā nodokļu maksātājas.

Veiktie pasākumi

1. Datu ticamības novērtējuma ietvaros ar 12 374 nodokļu maksātājiem veikts preventīvais darbs, nosūtot aptaujas lapas un lūdzot precizēt darba ņēmēju darba ienākumus vai deklarēt visas nodarbinātās personas.

2. 1706 fiziskajām personām, kuras, iespējams, veic nereģistrētu saimniecisko darbību, nosūtīts atgādinājums reģistrēties kā nodokļu maksātājam.

3. Saistībā ar nelegālo nodarbinātību un “aplokšņu” algām organizēti 76 izglītojoši semināri nodokļu maksātājiem.

Sadarbība ar Valsts darba inspekciju

Saskaņā ar VID un Valsts darba inspekcijas starpresoru vienošanos par sadarbību VID 2015.gada sešos mēnešos VID sniedzis informāciju:

• 1005 gadījumos, kad konstatēja pārkāpumus darba devēju un darba ņēmēju darba tiesisko attiecību noformēšanā;

• par 476 nodokļu maksātāju veiktajām darba devēju tematiskajām pārbaudēm, kurās nav konstatēti pārkāpumi saistībā ar nereģistrēto nodarbinātību.

II. Kontroles darba rezultāti

Tematiskās pārbaudes

Veiktas 1959 darba devēju tematiskās pārbaudes, no tām 1270 pārbaudēs konstatēti pārkāpumi.

Darba devēju tematisko pārbaužu laikā veiktā preventīvā darba rezultātā 915 nodokļu maksātāji paši ir novērsuši konstatētos pārkāpumus un iemaksai valsts budžetā papildus ir aprēķinājuši valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli 298,7 tūkst. EUR apmērā.

Par darba devēju tematiskajās pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 125 gadījumos piemērots naudas sods 48,0 tūkst. EUR apmērā, tajā skaitā 106 gadījumos piemērots naudas sods 40,1 tūkst. EUR apmērā par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. 31 gadījumā VID ir izbeidzis administratīvā pārkāpuma lietvedību, izsakot mutvārdu aizrādījumu.

Citām institūcijām lēmuma pieņemšanai pēc piekritības nosūtītas 48 lietas.

Nodokļu auditi

Kopumā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tika auditētas 255 nodokļu auditos jeb 41 % gadījumu no kopējā nodokļu auditu skaita (626), tajā skaitā 98 nodokļu auditos papildus aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un soda nauda 2058,9 tūkst. EUR apmērā. Tajā skaitā:

• juridiskajām personām valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tika auditētas 224 nodokļu auditos, no tiem 73 nodokļu auditos papildus aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un soda nauda 2033,1 tūkst. EUR apmērā;

• saistībā ar algu izmaksām “aploksnēs” 43 nodokļu auditos papildus aprēķinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un soda nauda 1102,5 tūkst. EUR apmērā.

Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis tika auditēts 357 nodokļu auditos jeb 57 % gadījumu no kopējā nodokļu auditu skaita (626), tajā skaitā 169 nodokļu auditos papildus aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un soda nauda 4349,4 tūkst. EUR apmērā. Tajā skaitā:

• juridiskajām personām iedzīvotāju ienākuma nodoklis tika auditēts 223 nodokļu auditos, no tiem 71 nodokļu auditā papildus aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un soda nauda 969,1 tūkst. EUR apmērā;

• saistībā ar algu izmaksām “aploksnēs” 42 nodokļu auditos papildus aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un soda nauda 528,2 tūkst. EUR apmērā.

Atgādinām, ka, sākot ar 2015.gada 1.jūliju, tie nodokļu maksātāji, kuriem VID veiktās datorizētās riska analīzes rezultātā tiek identificēts “aplokšņu” algu risks, par to saņem brīdinājuma paziņojumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

VID aicina piedalīties pārkāpumu atklāšanā ikvienu personu, ja viņas rīcībā ir informācija par iespējamiem nodokļu nemaksāšanas gadījumiem. Ziņot var, zvanot uz VID diennakts bezmaksas uzticības tālruni 80009070, izvēloties tēmu “Nodokļu nemaksāšana, “aplokšņu” algas”, vai arī rakstot uz e-pasta adresi parkapumi@vid.gov.lv. Lūdzam iedzīvotājus sniegt iespējami precīzu informāciju, piemēram, norādot uzņēmuma nosaukumu, “aplokšņu” algu izmaksas vietas adresi, datumu, laiku, uzņēmuma amatpersonu vārdus, uzvārdus un citu konkrētu informāciju, lai VID inspektori maksimāli precīzi varētu plānot kontroles pasākumus. Informāciju iespējams sniegt latviešu, krievu un angļu valodā.

Valsts ieņēmumu dienests

Lasi vēl

TOP Komentāri

avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši