V.A.Tērauda: sievietēm un vīriešiem par līdzvērtīgu darbu jāsaņem vienāda samaksa

Lai pilnveidotu pašreizējo regulējumu Eiropas Savienībā (ES) un nodrošinātu darbinieku tiesību pilnīgāku aizsardzību, ir jānostiprina princips, ka vīrieši un sievietes par līdzvērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piektdien, 11.jūnijā, sacīja Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. Deputāti šodien apstiprināja Latvijas nacionālo pozīciju  par vienlīdzīgas darba samaksas saņemšanu līdzvērtīgā darbā sievietēm un vīriešiem.

Lai arī jau šobrīd gan ES, gan Latvijas likumos ir nostiprināts vienlīdzīgas darba samaksas princips, šo regulējumu nepieciešams pilnveidot, lai nodrošinātu tā efektīvāku īstenošanu, akcentēja V.A.Tērauda.

Eiropas Komisija rosina noteikt minimālās prasības, kas nostiprinātu principu par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm piemērošanu, kā arī aizliegumu šajā jautājumā diskriminēt dzimuma dēļ. Priekšlikums paredz panākt darba samaksas pārredzamību uzņēmumos un organizācijās, kā arī stiprināt izpildes mehānismus.

Priekšlikumā ietverti darba devēja pienākumi darba samaksas pārredzamības nodrošināšanai. Tostarp paredzēts pienākums pirms darba attiecību sākšanas informēt darbiniekus par algas noteikšanas un karjeras attīstības politiku, kā arī individuālo un vidējo darba samaksas līmeni sadalījumā pēc dzimuma to darbinieku kategorijām, kuri veic to pašu darbu vai vienādi vērtīgu darbu. Vienlaikus priekšlikumā ir noteikti papildu pienākumi darba devējiem, kuri nodarbina vismaz 250 darba ņēmēju, informēja V.A.Tērauda.

Tāpat Eiropas lietu komisija šodien apstiprināja Latvijas nacionālo pozīciju par atbalsta iniciatīvu sociāli neaizsargātiem bērniem – “Eiropas Garantija bērniem”. Iniciatīvas mērķis ir novērst un apkarot sociālo atstumtību, garantējot bērniem piekļuvi pamatpakalpojumu kopumam.

Eiropas lietu komisija atzinīgi vērtē to, ka jaunā iniciatīva paredz daudzpusīgu pieeju cīņai pret sociālo atstumtību, uzmanību veltot arī kontekstā ar Covid-19 pandēmijas radītajām sekām. Komisijas priekšsēdētāja īpaši izcēla ES dalībvalstu centienus garantēt bērniem efektīvu un bezmaksas izglītību, nodrošināt veselīgas maltītes skolās, kā arī rūpēties par veselības aprūpi.

V.A.Tērauda arī akcentēja, ka tādi sociālie partneri kā Latvijas Bērnu forums, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ļoti atzinīgi novērtēja viņu iesaisti šo jautājumu risināšanā un ka viņu viedoklis ir ņemts vērā.

Saeimas Preses dienests

TOP Komentāri

avatar