Skolotāju diena Rīgas skolās

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā skolotājus sagaidīja svinīgi tērpšies skolēni, pie ieejas atradās sarkanais paklājs, foto stends, vēlāk tika izdalītas simboliskas dāvanas, savukārt Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā tika dekorētas skolas telpas un izrādīti skolēnu sagatavoti priekšnesumi, arī Rīgas Angļu ģimnāzijā skolēni bija rūpīgi gatavojušies – tika dekorēta skolotāju istaba, sagatavoti apsveikumi, ziedi un uzdevumi, lai būtu iespējams iejusties vidusskolēnu lomā.

Āgenskalna Valsts ģimnāzijā skolotājiem bija sagatavota svinīga sveikšana. Ierodoties skolā, katram skolotājam tika dziedāta atbilstoša dziesma un pasniegta roze reizē ar novēlējumu. Vēlāk notika pulcēšanās aktu zālē, kur gan vidusskolēni, gan pamatskolas klašu skolēni uzstājās ar koru dziesmām, solo dziedājumiem, orķestri un mutiskiem novēlējumiem. Apjomīgajam koncertam sekoja skolotājiem paredzēta deju stunda, kuru vadīja skolas deju kolektīvs. Vēlāk visus priecēja svinīgs cienasts.

Pirmās stundas skolā vadīja 12. klašu skolēni, tādējādi iegūstot pieredzi pedagoga darbā. Skolēni atzina, ka būt skolotājam nav viegli un ir rūpīgi jāgatavojas, taču mācāmo pozitīvā attieksme rada prieku par padarīto. Daudzi arī saņēma ziedus par novadītu stundu.

Skolotāju prieks bija acīmredzams. Pateicības vārdi un pozitīva atmosfēra skolā valdīja visu dienu.

Anna Ūdre

TOP Komentāri

avatar