Skanstes apkaimē stādīs 700 koku un izbūvēs ielas

Skanstes teritorijas attīstības projekta ietvaros, izbūvējot inženiertīklus, ielas un labiekārtojot teritoriju, paredzēta vairāk kā 700 jaunu koku un 1000 krūmu stādīšana.

2018. gada 9. martā spēkā stājās Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums, uz kura pamata ir izstrādāti Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārtas būvprojekta risinājumi. Būvprojektā tiek paredzēta Lapeņu, J. Dikmaņa, J. Daliņa un J. Krūmiņa ielu izbūve, vienlaikus paredzot inženiertīklu, lietus ūdens uzkrāšanas sistēmas gar Lapeņu ielu, kā arī lietus ūdens uzkrāšanās dīķa izbūvi.

Teritorijas attīstības ietvaros paredzēta jaunu dažādu sugu koku un krūmu stādījumu izvietošana gan ielu sarkanajās līnijās, gan labiekārtotajā teritorijā ap ūdenstilpēm. Plānots stādīt skābaržus, gobas, kļavas, kalnu priedes un citu sugu kokus un krūmus. Kopā paredzēts iestādīt vairāk kā 700 jaunu koku un 1000 krūmu.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka daļa esošo koku aug nelabvēlīgos augšanas apstākļos (augsts gruntsūdens līmenis, koki ilgstoši atradušies aplūstošā teritorijā), daļa koku ir kalstoši ar dažādiem trupes bojājumiem, bet vēl daļa ir pilnībā nokaltuši vai kļuvuši bīstami. Ņemot vērā konstatēto, infrastruktūras izbūves un teritorijas sakopšanas ietvaros paredzēta 327 esošo koku ciršana. Lai arī par plānoto koku ciršanu tiks organizēta publiskā apspriešana, Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcija aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, jo šķietami lielais izcērtamo koku skaits tiks kompensēts ar sakoptu un attīstītu teritoriju un jauniem koku un krūmu stādījumiem.

Apkaimes daļa starp Skanstes ielu, Ganību dambi un Bukultu ielu šobrīd ir vismazāk attīstītākā teritorija Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Iemesls tam ir vājā grunts nestspēja un pašreizējie hidroloģiskie apstākļi, kas lieguši teritorijas apbūvi. Atbilstoši Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam Skanstes apkaime ir definēta kā prioritāri attīstāmā teritorija.

Skanstes teritorijas attīstības mērķis ir izveidot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas / nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, kultūras pasākumu centru, darījumu un dzīvojamo zonu.

Informāciju sagatavoja:
Edgars Butāns
Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītājs

Lasi vēl

TOP Komentāri

avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši