Siltumenerģijas tarifi no 1.janvāra pieauguši četrās apdzīvotās teritorijās

Līdz ar š.g. 1.janvāri siltumenerģijas tarifs pieaudzis četriem siltumapgādes komersantiem, bet vienam komersantam tarifs noteikts pirmo reizi, norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Tarifu pieaugumu radījis dabasgāzes cenas kāpums, kas pasaules tirgū sasniedzis rekordaugstu līmeni.

No š.g. 1.janvāra siltumenerģijas tarifs 10–20% robežās pieaudzis Valmierā, Siguldā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Savukārt pērn decembrī tarifu izmaiņas spēkā stājās trīs pilsētās – Ogrē, Baložos un Iecavā. Ogrē un Baložos tarifs pieauga, bet Iecavā – samazinājās. Pirmo reizi SPRK apstiprināja siltumapgādes tarifu Kārsavā, kur iepriekš tika piemērots Kārsavas novada domes apstiprināts tarifs. Kārsavā SPRK apstiprinātais tarifs, kas spēkā stājies š.g. janvārī, salīdzinājumā ar iepriekš piemēroto, ir par 0,22 EUR/MWh zemāks.

Pērn kopumā SPRK apstiprinājusi 52 siltumenerģijas tarifus (tostarp gan pilnie tarifi, gan komersantu pašu noteiktie tarifi), bet šobrīd izskatīšanā kopumā ir 15 pilnie siltumapgādes tarifu projekti.

“Salīdzinot ar pagājušās apkures sezonas beigām, aptuveni 60% SPRK regulēto komersantu līdz decembrim tarifs nemainījās. Aptuveni ceturtdaļai tarifs pieaudzis, savukārt pārējiem tarifs sarucis. Vietās, kur kā galveno kurināmo izmanto dabasgāzi, siltumenerģijas tarifu pieaugumi ir līdz 60%. Savukārt tiem komersantiem, kuri izmanto šķeldu un granulas, tarifu izmaiņas ir salīdzinoši mazākas. Lai gan šobrīd straujš kurināmā tirgus situācijas uzlabojums nav gaidāms, pozitīva ziņa lietotājiem – visiem komersantiem, kuriem ir atļauja noteikt tarifu pašiem un lēmums par tarifa palielinājumu pieņemts pērn, būs pienākums to pārskatīt, tiklīdz tiks noslēgti kurināmā iepirkuma līgumi par zemāku kurināmā cenu,” norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

SPRK atgādina, ka tarifu pārskatīšana nav piesaistīta kalendārajam gadam, un komersanti tos SPRK izvērtēšanai iesniedz pēc nepieciešamības, proti, kad ir būtiskas apjoma vai izmaksu svārstības. Turklāt ir divu veidu tarifu projektu izvērtēšanas – pilnā tarifa izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas komersanta izmaksas, un atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, kas arī ir jāiesniedz izvērtēšanai un apstiprināšanai SPRK.

Tipiski pilna tarifa iesniegšanu SPRK izvērtēšanai komersanti veic reizi 3–5 gados. Gadījumos, kur uzņēmumā ir stabila izmaksu struktūra un pakalpojuma apjoms, pilnu tarifu izvērtēšanu var veikt retāk. Savukārt, tiesības pašiem noteikt tarifu, ja mainās kurināmā cena, komersanti izmanto, līdz ar jaunu kurināmā līgumu noslēgšanu. Parasti šāda pārskatīšana notiek reizi gadā, taču, ja kurināmā līgumi noslēgti uz īsāku laiku, var būt arī biežāk.

Būtiski norādīt, ka visiem komersantiem, kuriem piešķirtas tiesības pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā cena, papildus noteikts pienākums informēt SPRK par jaunu kurināmā līgumu noslēgšanu. Proti, gadījumā, ja arī jaunais kurināmā līgums paredz mazākas kurināmā izmaksas, ir jānosaka zemāks siltumapgādes tarifs. Ja komersants šo pienākumu nepilda, SPRK var rosināt tarifa pārskatīšanu vai atcelt iespēju komersantam pašam noteikt tarifu.

SPRK atgādina, ka nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešo norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

SPRK infografika

Foto: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar