Saeimas Aizsardzības komisija konceptuāli atbalsta jaunu Ieroču aprites likumu

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti otrdien, 9.oktobrī, konceptuāli atbalstīja jauna Ieroču aprites likuma projektu. Tas paredz noteikt jaunu ieroču un munīcijas klasifikāciju un nodrošināt Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normu savstarpēju saskaņotību ieroču aprites jomā.

Likumprojekts paredz ieročus un munīciju atbilstoši tehniskajiem parametriem iedalīt A, B un C kategorijās. Tā kā minētājās kategorijās nav ietverti visi ieroči, kas atrodas apritē, papildus noteikts iedalījums nacionālām vajadzībām, izveidojot D un F kategorijas. Savukārt E kategorijā atsevišķi izdalīti gāzes un signālieroči. Vienlaicīgi likumprojektā saglabāta nacionālā ieroču un munīcijas klasifikācija pēc ieroču lietojuma pašaizsardzības, medību, sporta un kolekcijas ieročos, kā arī paredzēts jauns lietojuma veids – kultūras jomas un vēstures notikumu atveidošanai. Iecerēts, ka ieroču un munīcijas tehniskā klasifikācija neattieksies uz militāriem vai dienesta ieročiem un munīciju, kas ir valsts un pašvaldību institūciju rīcībā, kurām piešķirtas tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus.

Likumprojekts paredz, ka A kategorijas ieroču un to munīcijas aprite ir aizliegta. Tomēr plānoti arī atsevišķi izņēmumi, piemēram, automātiskos šaujamieročus, kas pārveidoti par pusautomātiskajiem, iecerēts atļaut izmantot šaušanas sportā. Savukārt B un C kategorijas šaujamieroču un munīcijas apritei būs nepieciešama Valsts policijas atļauja. Tāpat plānots noteikt, ka personām, kuras iegādājušās gāzes pistoles (revolverus) vai signālieročus pirms jaunā likuma spēkā stāšanās dienas, būs pienākums līdz 2023.gada 14.septembrim šos ieročus reģistrēt Valsts policijā. Valsts policijā būs jāreģistrē arī salūtieroči, kurus juridiskām personām atļauts izmantot kultūras jomā un vēsturisku notikumu atveidošanā.

Likumprojektā noteikts, ka fiziskajai personai ir tiesības iegādāties vai glabāt ne vairāk kā 10 šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, neskaitot šaujamieroču maināmās būtiskās sastāvdaļas. Tāpat paredzēts, ka lāzertaga ierīces, peintbola un straikbola ieročus, kā arī mazas enerģijas pneimatiskos ieročus, kuru šāviņa sākumenerģija nepārsniedz 12 džoulus, varēs iegādāties, glabāt, pārvadāt un izmantot persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Šāds vecuma ierobežojums attieksies arī uz ieroču izmatošanu medībās.

Tāpat iecerēts, ka Valsts policija ieroča glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļaujas, kā arī Eiropas šaujamieroču apliecības turpmāk izsniegs uz pieciem gadiem. Šobrīd likums nosaka, ka ieroču kolekcijas, kā arī ieroča glabāšanas atļaujas, ja nav noteikts citādi, izsniedzamas uz nenoteiktu laiku, bet ieroča nēsāšanas atļaujas – uz 10 gadiem. Savukārt Eiropas šaujamieroču apliecības jau pašlaik tiek izsniegtas uz pieciem gadiem. Atļauju, kas līdz jaunā likuma spēkā stāšanās dienai tika izsniegtas uz 10 gadiem vai nenoteiktu laiku, derīguma termiņu paredzēts noteikt līdz 2023.gada 14.septembrim.

Likumprojekts paredz pilnveidot ieroču komersantu un ieroču brokeru darbības regulējumu, piemēram, atsakoties no licenču iedalīšanas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības atļaujās. Tāpat izstrādāts detalizēts regulējums deaktivizēto ieroču apritei.

Lai jaunais likums stātos spēkā, tas Saeimai vēl jāskata trīs lasījumos.

 

Foto: ilustratīvs

TOP Komentāri

avatar