“Rīgas siltums” atļāvis “Rīgas namu pārvaldniekam” sākt apkures sezonu

Iestājoties vēsam un drēgnam laikam, atsaucoties uz SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pieprasījumu pieslēgt apkuri, AS “Rīgas siltums” devusi atļauju pieslēgt visas ēkas, par kurām veikta pilna samaksa. Kopā atļauja dota 2759 ēkām no (2783 ēkām). Apkuri klienti var sākt jebkurā sev vēlamā laikā.

“Rīgas siltums” aicina klientus pieslēgt apkuri atbilstoši laika apstākļiem, lai mājas neizsaltu, vai tajās neieviestos mitrums, tādējādi paietu ilgāks laiks, kamēr māja reāli iesiltu – sasniegtu vēlamo komforta temperatūru, pazustu mitrums.

Jau sen vairs nepastāv noteikums, ka apkure mājām tiek pieslēgta tad, kad vidējā āra gaisa temperatūra trīs diennaktis pēc kārtas nepārsniedz +8 grādus. Rīgā apkures sezonu var sākt sev vēlamā laikā pie nosacījuma, ka mājai nav parādu par patērēto siltumenerģiju un siltummezgls ir sagatavots apkures sezonai. Ēkās apkure tiek pieslēgta pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas, kad par to ir nobalsojuši vairākums dzīvokļu īpašnieku un savu vēlmi pauduši pilnvarotajai personai vai apsaimniekotājam, kurš ar iesniegumu vēršas pie “Rīgas siltuma”.

Pirmos iesniegumus par apkures pieslēgšanu uzņēmums sāka saņemt jau septembra sākumā. Paredzams, ka, saglabājoties šādiem laikapstākļiem, aktīvā apkures sezona varētu sākties jau tuvākajā laikā. “Rīgas siltums” par apkures sezonas sākumu/beigām pieņem to datumu, kurā ir pieslēgti/atslēgti vairāk nekā 50% ēku.

Ir klienti, kuri apkuri neatslēdz arī vasaras mēnešos, lai arī drēgnajās un lietainajās vasaras dienās – ja tādas ir – mājoklī pastāvīgi būtu komfortabli. Šogad tādas bija 60 ēkas.  Šobrīd visās Rīgas ēkās, kas pieslēgtas centralizētās siltumapgādes sistēmai, ir moderni automatizēti siltummezgli, kas nodrošina, ka, āra gaisa temperatūrai pazeminoties, apkure automātiski pieslēdzas, bet, āra gaisa temperatūrai paaugstinoties, apkure automātiski atslēdzas. Tā ir iespēja dzīvot pastāvīgā komforta režīmā un siltumenerģiju izmantot racionāli. Īpaši aktuāli tas ir pavasaros un rudeņos, kad dienas ir siltākas, bet naktis – aukstas vai arī vienu dienu silts, bet nākamajā jau auksts.

“Rīgas siltums” ir gatavs jaunajai apkures sezonai – siltumavoti ir sagatavoti, visi plānotie remontdarbi siltumtīklos ir paveikti. Uzņēmums ir gatavs nodrošināt apkuri saviem klientiem jebkurā brīdī – ar nosacījumu, ka klienti ir norēķinājušies par iepriekš patērēto siltumu, kā arī ir tehniski  sagatavots un nodots siltummezgls.

No 2019. gada 1. augusta siltumenerģijas lietotājiem par siltumenerģiju jāmaksā 51,90 eiro/MWh bez PVN, kas ir viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijas lielajās pilsētās.

Informāciju sagatavoja: AS “Rīgas siltums”  Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Linda Rence, tālr. (+371) 67017225, mob. (+371) 26445709, E-pasts linda.rence@rs.lvwww.rs.lv

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

TOP Komentāri

avatar