Rīgas pašvaldība aicina savlaicīgi ziņot par vardarbību pret bērniem

Lai varētu novērst iespējamus pārkāpumus pret bērniem un pašu bērnu veiktas nelikumīgas darbības, ļoti svarīga ir sabiedrības iesaistīšanās un savlaicīga informācijas sniegšana pašvaldībai un tiesībsargājošajām iestādēm, tā trešdien, 6. jūlijā, uzsvēra Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas deputāti.

Tāpat ir ļoti svarīgi pieaugušajiem neatbalstīt bērnu iespējamos pārkāpumus, piemēram, nepirkt alkoholu un tabakas izstrādājumus vai neļaut doties ārā nakts laikā.

Komiteja uzklausīja Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas ziņojumu par paveikto 2021. gadā. Kopā šajā periodā izskatītas 2590 lietas, no kurām visvairāk bija par alkohola lietošanu, smēķēšanu, vardarbību pret bērniem, bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu un Covid-19 ierobežojumu neievērošanu.

Apakškomisijā skatīta 1681 lieta par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, no kurām lielākajā daļā izteikts brīdinājums. Pārējās lietās uzdots  piedalīties sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmās, vai arī jāierodas pie psihologa vai cita speciālista.

Nepilngadīgo personu, kuras smēķē un pret kurām smēķēšanas dēļ tikusi sākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, skaits pēdējos gados ir stabili augsts. Gan pirms, gan Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, liela daļa lietvedību tika sāktas par pie izglītības iestādēm vai to tuvumā fiksētiem pārkāpumiem. 

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu nu jau vairākus gadus pēc kārtas tiek sākts arvien vairāk lietvedību. Šādu lietvedību skaita pieauguma pamatā ir nevis palielinājies šāda veida pārkāpumu skaits, bet administratīvā pārkāpuma procesā iesaistīto amatpersonu zināšanas par emocionālas un/vai fiziskas vardarbības atpazīšanu.

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē lietvedību skaits saglabājas augsts vairāku gadu garumā. Prakse pierāda, ka tie nepilngadīgie, kuriem ir vēlēšanās lietot alkoholiskos dzērienus, atrod veidus, kā pie šādiem dzērieniem tikt arī tad, ja pārdevēji atsakās viņiem tos pārdot.

Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu sākto lietvedību skaits pēdējos gados nav samazinājies, bet saglabājas stabili augsts. Tā pamatā ir gan atsevišķu vecāku bezatbildīgā rīcība, atrodoties stiprā alkohola reibumā, kad viņu aprūpē ir mazgadīgi bērni, gan nesekošana bērnu skolas gaitām (simtiem neattaisnoti mācību stundu kavējumi), gan arī nepietiekama bērnu izglītošana par likumpārkāpumiem un to sekām (atrašanās nakts laikā uz ielas, zādzības no veikaliem u.c.).

Foto:canva.com

TOP Komentāri

avatar