Rīgas Lutera baznīcai 130!

Šogad Rīgas Lutera baznīcai jeb tautā sauktai Torņakalna baznīcai aprit 130 gadi. Trešdien, 24.februārī tiešsaistē notiks jubilejas pasākums “Lutera draudzes dzīvesstāsts cauri laikmetiem. Es dzīvoju.”

Rīgas Lutera baznīcas 130 gadu jubilejas pasākums “Lutera draudzes dzīvesstāsts cauri laikmetiem. Es dzīvoju.” veidots kā ceļojums video formātā cauri nozīmīgākajiem Lutera baznīcas vēstures posmiem – no dibināšanas 1981.gadā, brīvvalsts, padomju un atmodas laika līdz šodienai. Laikmetu līnijas vārdos un mūzikā iezīmēs mākslinieki Renārs Kaupers, Kaspars Zemītis, Ingūna Grīnberga, Kaspars Znotiņš, Lutera kvartets un draudzes mācītājs Linards Rozentāls. Atmiņās un vēlējumos dalīsies arhibīskaps Jānis Vanags un mācītāji Juris Rubenis, Kārlis Žols, Kaspars Simanovičs, Indulis Paičs, Normunds Kamergrauzis.

“Aiz Torņakalna dzelzceļa stancijas stiepjas gar Daugavu paaugsts kalnājs, uz kura no stancijas pret dienvidiem, blakus kapiem, jo lepni paceļas jaunā Lutera baznīca ar savu slaiko torni, kurš nopietni noskatās uz savu apkārtni, uz veco Daugavu un pāri pār viņu uz sirmo Rīgu.” Tā pirms 130 gadiem tika rakstīts Latviešu Avīzes 27.februāra numurā.

Jubilejas pasākums “Lutera draudzes dzīvesstāsts cauri laikmetiem. Es dzīvoju.” būs skatāms tiešsaistē, 24.februārī plkst.18.00 Rīgas Lutera draudzes Youtube un Facebook profilos:

www.youtube.com/user/rigasluteradraudze

www.facebook.com/rigasluteradraudze

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar