Rīgā priekšroka uzņemšanai 1. klasē būs skolas tuvumā kopā ar vecākiem deklarētiem bērniem

Rīgas pašvaldība no nākamā gada noteiks jaunu prioritāro secību, reģistrējot un uzņemot bērnu 1. klasē galvaspilsētas skolās. Augstākā prioritāte attieksies uz bērniem – bāreņiem, skolu pedagogu bērniem un tām ģimenēm, kuru bērni kopā ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vismaz 12 mēnešus skolai piesaistītajā teritorijā, paredz trešdien, 26. aprīlī, Rīgas domē pieņemtie saistošie notiekumi.

Jaunā kārtība tiks piemērota komplektējot klases 2024./2025. mācību gadam un prioritārā secība – bērniem – bāreņiem, skolu pedagogu bērniem un bērniem, kuri kopā ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vismaz 12 mēnešus skolai piesaistītajā teritorijā tiks noteikta, uzsākot 1. klašu komplektāciju 2024. gada 15. maijā. 

Savukārt komplektējot 1. klases 2023./2024.mācību gadam, skolas ņems vērā pašreizējo noteikto prioritāro secību, priekšroku dodot  bērniem – bāreņiem un skolu pedagogu bērniem.

“Rīgai rūp rīdzinieki! Tādēļ Rīgas domē esam pieņēmuši jaunus noteikumus, kā uzlabot mazo rīdzinieku iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, izvēloties skolu pēc iespējas tuvāk mājām. Esam paredzējuši to, ka priekšroka būs bērniem, kuri kopā ar vecākiem visilgāk ir deklarējušies skolai piesaistītajā teritorijā un, ja šajā skolā pamatizglītības programmā jau mācās brālis vai māsa, kā arī attiecīgo skolu pedagogu bērniem. Šis ir viens no atbalsta pasākumiem, piesaistot Rīgas skolām jaunus pedagogus,” norāda Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Lai vienkāršotu bērnu reģistrēšanu skolas 1. klases pretendentu rindā, saistošajos noteikumos izveidota pieteikuma forma bērna reģistrēšanai. Bērna vecāki varēs iesniegt pieteikumu par bērna, kurš ir sasniedzis piecu gadu vecumu, reģistrēšanu 1. klases pretendentu rindā, ierodoties skolā klātienē vai  iesniegt pieteikumu elektroniski, parakstot to ar elektroniski drošu parakstu.

Noteikumos ir ieviests jauns termins  –  izglītības iestādei piesaistītā teritoriālā vienība, kas aizstāj iepriekš lietoto apzīmējumu “mikrorajons”.

Ņemot vērā Izglītības likumā noteikto par pakāpenisku pāreju triju mācību gadu laikā uz mācībām valsts valodā skolās, kuras īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmu, saistošo noteikumu pielikumā ir norādītas skolas, kurās no 2023. gada 1. septembra mācības 1. klasē tiks sāktas valsts valodā.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar