Rēzekne paliek arvien zaļāka

Jau ir veikta Rēzeknes un Pleskavas zaļo teritoriju inventarizācija (Daugavpils un Pleskavas universitātes sadarbībā ar Igaunijas Dabaszinību universitāti). Informācija par koku stāvokli Rēzeknē apkopota un nodota Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldei, izstrādāti arī priekšlikumi pilsētas ainavas uzlabošanai. Lielas izmaiņas projekta aktivitāšu rezultātā notikušas pilsētas kultūras un atpūtas parka atrakciju zonā. Rekonstrukcijas gaitā atrakciju zonā izbūvēti gājēju celiņi, uzstādīti jauni soliņi, kā arī veikta apzaļumošana un uzstādīts dekoratīvais nožogojums, kas atdala atrakciju zonu no pārējās parka teritorijas, tāpat nomainīts nožogojums apkārt teritorijai. Pilnībā renovēta un labiekārtota kases ēka (tagad tur ir ūdens, kanalizācija un elektrība). Atrakciju zonā rekonstruēta arī teritorijas apgaismojuma sistēma. Savukārt Pleskavas centrā atjaunots dendrārijs, bet Rēzeknes novadā Ančupānu mežaparka teritorijā – segums. Apzaļumošanas jomas speciālistiem un citiem pārstāvjiem, kas iesaistīti projektā, tika organizēts mācību brauciens uz Tamperes pilsētu (Somija), seminārs „Pilsētas ainavas dizains” Pleskavā un apmācības darbam ar programmnodrošinājumu koku apstādījumu pārvaldīšanai un trīsdimensiju ainavas modelēšanai. Notika arī meistarklases zaļo apstādījumu inventarizācijas veikšanai.

Viens no nozīmīgākajiem projekta rezultātiem ir Rēzeknes ziemeļu mikrorajona parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde. Tiesa, tas nenozīmē, ka parks iegūs jaunu tēlu tuvākajā laikā. Izstrādāts nepieciešamais dokumentu kopums, lai piedalītos konkursos un pretendētu uz līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem.

Tā kā šim parkam ir arī memoriāls raksturs, tad pēc rekonstrukcijas tas nebūs paredzēts masu svētku un citu plašu pasākumu rīkošanai. Šeit nav plānoti arī lieli zemes darbi vai kādu papildu paviljonu vai ēku būvniecība. Tomēr parka teritorija ļauj nodalīt atsevišķas zonas gan bērniem, gan aktīva dzīvesveida piekritējiem. Bērniem tiks izveidots labirints no dažādiem mūžzaļajiem augiem, kā arī laukums ar speciālu daudzkrāsainu gumijas klājumu klasīšu, kvadrāta, dambretes un šaha spēlei. Projekta ietvaros tiks rekonstruēts basketbola laukums, kuram blakus parādīsies laukums ar ielu trenažieriem. Visā parka teritorijā tiks ierīkots universāls celiņš, kas būs paredzēts velosipēdistiem, skriešanas un skrituļslidošanas cienītājiem.

Visa parka teritorija tiks arī labiekārtota: būs daudz soliņu, atkritumu urnu, statīvu velosipēdiem. Tiks rekonstruēti jau esošie gājēju celiņi, parādīsies arī jauni – tur, kur iedzīvotāji jau ieminuši taciņas. Tehniskais projekts paredz, ka parkā parādīsies daudz dekoratīvo krūmu un divi dekoratīvie baseini, tiks sakārtots laukums pie centrālās ieejas 5. vidusskolā. Visa parka teritorija tiks izgaismota, ierīkota videonovērošana.

Tiks restaurēts memoriāls koncentrācijas nometnē „Štalang-340” bojāgājušo karagūstekņu piemiņai, atjaunos arī laukumu pie memoriāla, – vecās, drupt sākušās betona plāksnes tiks nomainītas ar bruģi. Teritorija tiks izgaismota, pie tā izveidos arī jaunas zaļo apstādījumu grupas.

Projekts tiks īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pašvaldībās, universitātēs un nevalstiskās organizācijās, proti NVO „Lake Peipsi Project, Pskov” (Krievija, vadošais partneris), Pleskavas pilsētas organizācijās (Krievija), Pleskavas Pedagoģiskajā Universitātē (Krievija), Peipsi Pārrobežu sadarbības Centrā (Igaunija), Tartu pilsētas domē (Igaunija), Igaunijas Dabas zinību Universitātē (Igaunija), kā arī projektā aktīvi iesaistīsies Latvijas partneri – Eiroreģiona „Ezeru zeme” Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada dome un Daugavpils Universitāte.

Projektu ELRI-177 “GreenMan” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros. Projekta kopējais budžets: 1 948 194,78 EUR (1 369 191,29 LVL), t sk. ERDF līdzfinansējums 90% – 1 753 375,30 EUR (1 232 272, 16 LVL), nacionālais finansējums 10% – 194 819,48 EUR (136 919,13 LVL).

Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada 1. maijs – 2014. gada 30. aprīlis.

Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Foto: publicitātes

Lasi vēl

TOP Komentāri

avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši