Plūdi Jēkabpilī

Janvārī palu ūdeņi Daugavā sasnieguši otro augstāko atzīmi novērojumu vēsturē. Atšķirībā no katastrofālajiem 1981.gada paliem Jēkabpili no plašas applūšanas pasargā dambis, bet tajā ir radušies bojājumi un pastāv dambja sagrūšanas draudi. Pilsētas atbildīgās institūcijas nemitīgi uzrauga saspringto situāciju, aicina iedzīvotājus evakuēties no apdraudētajām teritorijām, nostiprina dambja bojātās vietas un atsūknē ūdeni un applūdušajām teritorijām pilsētā.

Video: Inga Nestere

TOP Komentāri

avatar