Pieteikšanās Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) aicina pieteikt elementus Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam līdz šā gada 31. maijam. Par Nemateriālā kultūras mantojuma elementiem uzskatāmas prasmes, tradīcijas un zināšanas, kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. 

Šobrīd Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautas 19 vērtības – gan Carnikavas nēģu ķeršana, gan Siguldas spieķa darināšana, Rucavas kultūrtelpa, Pēterburgas ermoņiku spēle un citas. Šo sarakstu veido vērtības, kas uzskatāmas par valsts aizsargājamu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību un kuru iekļaušanai sarakstā ir plašs kopienas atbalsts un līdzdalība.

Pieteikuma izstrāde ir rūpīgs process, nepieciešams sagatavot informāciju par elementa vēsturi, lomu un nozīmi mūsdienās, par meistariem, kas šo mantojumu glabā un nodod tālāk. Pieteikums paredz korektu dokumentācijas apkopošanu, pievienojot foto, video un audio materiālus, atkarībā no elementa specifikas, kā arī norādīt avotus, kuros elements ticis dokumentēts. Tāpēc Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) piedāvā atbalstīt pieteikuma sagatavošanu kārtējā projektu konkursā. Piedaloties VKKF konkursā, iespējams lūgt finansiālu atbalstu, piemēram, teksta sagatavošanai, filmēšanai, filmas izveidošanai, fotogrāfiju apstrādei u.tml. Tuvākā pieteikšanās – līdz šā gada 15. maijam.

“Aicinu vērīgi paraudzīties sev apkārt – kas varētu būt jūsu ģimenes, pagasta vai kultūrvēsturiskā novada nemateriālais kultūras mantojums? Tas var būt kāds ēdiens, kas tiek gatavots tieši jūsu pusē, kādi dārza kopšanas paņēmieni, kas atšķiras no citiem novadiem vai ar kāzām, bērēm, kristībām un citiem ģimenes notikumiem saistītas ieražas. Tas, ka arī citur Latvijā atrodams kaut kas līdzīgs, neliedz lepoties, ka gatavojat tā, cepat maizi tā, veidojat puķu dobes tā, dziedat tā, runājat tā,” skaidro LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere, rosinot apzināt nemateriālo kultūras mantojumu tuvējā apkārtnē. 

Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu paredz izveidot 2016. gada nogalē pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Tas ir jauns, līdz šim nebijis regulējums, ar kura palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un apstākļi. Sarakstam iesniegtos pieteikumus izvērtēs Nemateriālā kultūras mantojuma padome, pieaicinot ekspertus.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar