Piešķir vairāk nekā 450 tūkstošus eiro dažādu vides projektu realizēšanai

Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija apstiprināja pilsētas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2020. gada pirmās kārtas projektiem piešķirto finansējuma otro daļu 152 240 eiro apmērā. Jau šī gada 19.jūnijā tika apstiprināta pirmās daļas līdzekļu piešķiršana trīs projektiem par summu 298 384 eiro.  Kopsummā pirmajā pusgadā dažādiem projektiem piešķirtie līdzekļi no Rīgas vides aizsardzības fonda ir 450 625 eiro.

Tostarp Rīgas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.–2025. gadam izstrādei paredzēti 140 000 eiro. Par šo summu plānots apzināt iespējamos pasākumus kaitīgo izmešu tālākai samazināšanai. Programma nepieciešama, lai līdz 2025. gadam vai pat ātrāk tiktu sasniegta atbilstība Eiropas Padomes direktīvai par gaisa kvalitāti. Projekta rezultātā tiks atjaunotas piesārņojuma zonu kartes.

Savukārt Rīgas aglomerācijas vides trokšņa stratēģiskās kartes izstrādei un atjaunošanai nepieciešamo aktuālās digitālās informācijas datu iegūšanai piešķirti 54 002 eiro. Projekta rezultātā pašvaldības rīcībā tiks iegūti kvalitatīvi grafiskās (topogrāfiskās) un digitālās informācijas dati par esošo vides trokšņa piesārņojumu Rīgā.

Meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošanai Spilves polderī piešķirti 104 382 eiro. Spilves poldera sūkņu staciju un dambju sistēmas uzturēšana darba kārtībā nodrošina vienmērīgu ūdens līmeni Hapaka grāvī un aizsargā Spilves poldera teritorijas no applūšanas. 

Atlikušie līdzekļi tiks novirzīti Rīgas gaisa kvalitātes prognozēšanas pakalpojuma “Riga airTEXT” nodrošināšanai, gājēju un velosipēdu ceļa izveides izpētei Beberbeķu dabas parkā, neredzīgu cilvēku pārvietošanās orientieru posmu remontam Braila ielā, Strazdupītes pārtīrīšanai posmā no Pāles ielas līdz Juglas ielai, Bābelīša ezera grunts padziļināšanas darbiem un citiem projektiem.

Foto: ilustratīva nozīme

TOP Komentāri

avatar