Pētījums: Sabiedrības attieksme pret uzņēmējiem uzlabojas

Sabiedrības attieksme pret uzņēmējiem ir ļoti pozitīva vai drīzāk pozitīva – tā norāda 35,4% uzņēmēju, savukārt 40,1% uzņēmēju norāda, ka sabiedrības attieksme ir neitrāla. Tikai 20,6% uzņēmēju minējuši, ka sabiedrības attieksme ir negatīva, liecina Turības Biznesa indeksa pētījums, Pētījums liecina, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sabiedrības attieksme pret uzņēmējiem ir uzlabojusies. Ja pērn sabiedrības attieksme pret uzņēmējiem tika novērtēta ar indeksu 7,00, tad šogad rādītājs pakāpies līdz 7,6 indeksa punktiem. 

Analizējot uzņēmēju viedokli dažādu nozaru griezumos, secināts, ka vispozitīvāk sabiedrības attieksmi vērtē būvniecības nozares uzņēmēji. Šajā nozarē 43% respondentu norāda, ka sabiedrības attieksme ir ļoti pozitīva vai drīzāk pozitīva. Pakalpojumu un ražošanas nozarē tā uzskata 36% aptaujāto uzņēmēju, bet tirdzniecības nozarē – 31%. 

“Pētījums parāda, ka sabiedrības izglītības līmenis paaugstinās un dažādu organizāciju, piemēram, LTRK īstenotā sabiedrības informēšana un izglītošana nes rezultātu. Sabiedrībā veidojas izpratne par to, kas valstī pelna naudu un attīsta IKP. Lēnām, bet pakāpeniski publiskajā telpā parādās veiksmīgu uzņēmēju piemēri,” norāda Biznesa augstskolas Turība asociētā profesore Zane Driņķe.

Paraugoties uz uzņēmēju sniegto vērtējumu dažādos reģionos, iespējams secināt, ka pozitīvākā attieksme pret uzņēmējiem ir Pierīgā. Šajā reģionā 45% aptaujāto uzņēmēju ir norādījuši, ka sabiedrības attieksme pret uzņēmējiem ir ļoti pozitīva vai drīzāk pozitīva. Rīgā tā norāda 36% respondentu, Kurzemē – 35%, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē – 31%. 

Turības biznesa indekss ir tapis sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Pētījumā piedalījās 750 uzņēmēji un uzņēmumu vadītāji. Tas veidots ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības vides un nozares izglītības ciešāku sasaisti, identificēt uzņēmējdarbības vides būtiskākās problēmas un lielākās priekšrocības un veicināt topošo uzņēmēju padziļinātāku interesi par to. 

TOP Komentāri

avatar