Pētījums: mākslīgā intelekta izmantošanā vienlīdz svarīgas tehnoloģijas un cilvēku prasmes

Microsoft īstenotā starptautiskā pētījumā konstatēts, ka uzņēmumi vislielāko ieguvumu no mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģijām izjūt tad, ja ir investējuši ne tikai pašās tehnoloģijās, bet arī plašā darbinieku prasmju diapazonā. 

“Šis ir bezprecedenta brīdis visiem uzņēmumiem – neatkarīgi no lieluma, nozares vai atrašanās vietas. Mākslīgais intelekts būs turpmākās digitālās transformācijas centrā, palīdzot uzņēmumiem atgūties pēc pandēmijas, kļūt elastīgākiem un konkurētspējīgākiem. Tomēr tehnoloģijas vienmēr tikai papildina un atbalsta cilvēka radošumu un izdomu, tāpēc cilvēkiem būs jāattīsta prasmes šīs tehnoloģijas efektīvi izmantot,” saka Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijā.

Straujāk aug tie uzņēmumi, kuri apvieno tehnoloģiju ieviešanu un darbinieku prasmju pilnveidošanu. 93% to uzņēmumu vadītāju, kuri tikuši salīdzinoši tālāk MI risinājumu ieviešanā, apgalvo, ka aktīvi pilnveido savu darbinieku prasmes vai plāno to darīt. Turklāt gandrīz divas trešdaļas (64%) šo uzņēmumu darbinieku ir izmantojoši pārkvalifikācijas programmu iespējas atšķirībā no vienas trešdaļas (37,8%) darbinieku uzņēmumos, kuri vēl ir tikai MI tehnoloģiju ieviešanas ceļa sākumā.

84,4% MI tehnoloģijās pieredzējušāko uzņēmumu vadītāju arī atzīst, ka jau redz pievienoto vērtību no šo tehnoloģiju ieviešanas, salīdzinājumam – starp MI iesācēju uzņēmumiem tā domā 58,9%. Pieredzējušākie MI tehnoloģijās fokusējas uz to, lai atbalstītu un papildinātu darbinieku spējas un talantus – no datu analīzes prasmēm līdz kritiskās domāšanas, komunikācijas un radošuma stiprināšanai.

Azīms Azārs (Azeem Azhar), nozares eksperts un Exponential View dibinātājs, norāda: “Jaunajos apstākļos uzņēmējdarbības atsākšanai būs nepieciešama cilvēku atjautība. Attiecības ar klientiem un partneriem būs jābūvē uz jauniem principiem, un elastīgas, inovatīvas organizācijas to spēs labāk. Pētījums atklāj, ka MI jomā spēcīgākie uzņēmumi ir labākās pozīcijās tāpēc, ka vairāk investē plašā prasmju diapazonā un koncentrējas uz to, kā tehnoloģijas var palīdzēt darbiniekiem.” 

Pētījuma ietvaros šī gada martā tika aptaujāti 12 000 lielo uzņēmumu darbinieku un vadītāju pasaulē no Vācijas, Apvienotās Karalistes, Krievijas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas, Austrālijas, Brazīlijas, Izraēlas, Turcijas, Dienvidāfrikas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Amerikas Savienotajām Valstīm, Indijas, Kanādas, Itālijas, Nīderlandes, Spānijas un Zviedrijas.

Vairāk par pētījumu – šeit.

TOP Komentāri

avatar