Par nenotīrītām ietvēm un ēku jumtiem sastādīti vairāk nekā 140 pārkāpumu protokoli

Pēdējās nedēļas laikā Rīgas pašvaldības policija un Administratīvā inspekcija kopā konstatējuši 143 pārkāpumus par nenotīrītām ietvēm un ēku jumtiem.

Saistībā ar mainīgiem laika apstākļiem un biežiem nokrišņiem, Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs atkārtoti vērš namu īpašnieku un apsaimniekotāju uzmanību uz pienācīgu saviem īpašumiem piegulošo teritoriju un ēku jumtu sakopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pilsētas izpilddirektors aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem šādos strauji mainīgos laika apstākļos, kad ietves un ceļi var apledot ļoti īsā laika periodā.

Rīgas domes Administratīvajai inspekcijai uzdots pastiprināti kontrolēt ietvju attīrīšanu no sniega un apledojuma. Pilsētas izpilddirektors aicina arī Rīgas domes dienestus un struktūras atkārtoti pārbaudīt savā atbildībā esošo ietvju un trotuāru tīrību.

Atgādinām, ka pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi paredz administratīvos sodus par savlaicīgu ietvju un ēku jumtu neattīrīšanu no sniega un apledojuma. Maksimālais sods fiziskām personām var sasniegt 350 eiro, bet juridiskām personām – 1400 eiro.

Foto: ilustratīva nozīme

TOP Komentāri

avatar