Norit žoga izbūve uz Latvijas–Baltkrievijas un Latvijas–Krievijas robežas

Otrdien, 30. augustā, valdība izskatīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu “Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu”. Norit aktīvs darbs uz Latvijas–Baltkrievijas robežas – šobrīd ir atmežota teritorija 57 km garumā un tiek izbūvēti pirmie pastāvīgā žoga kilometri. 

Darbi uz Latvijas–Baltkrievijas robežas rit pēc plāna –notiek celmu laušanas darbi, zemes planēšana, grāvju rakšana, caurteku, ierakumu un uzbērumu izbūve u.tml. Veikta atmežošana aptuveni 70% no visas teritorijas.

Noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros uz Latvijas–Baltkrievijas robežas tiek projektēta infrastruktūra 149,7 km garumā, no kuras kopumā jāatmežo aptuveni 82 km. Visā šajā apjomā ir plānots žogs. Šobrīd ir uzbūvēti četri tilti pār upi “Asūnīca”, “Rosica” un “Sarjanka”. Tāpat plānots izbūvēt sešus torņus, patruļceļus, laipas un citu nepieciešamo infrastruktūru. 

Infrastruktūras izbūvi uz Latvijas–Baltkrievijas robežas plānots pabeigt līdz 2024. gada jūnija beigām (žoga izbūvi līdz 2024. gada februāra beigām).

2021. gada 24. novembrī tika pabeigta pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūve valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai 36,9 km garumā prioritārajos posmos, kur pastāv augstākie nelikumīgas valsts ārējās robežas šķērsošanas riski uz Latvijas–Baltkrievijas robežas. Darbs vienlaicīgi tika veikts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes nodaļas piecās robežas apsardzības teritorijās – Robežnieku, Šķaunes, Silenes, Kaplavas un Piedrujas.

Kopumā ar Krievijas Federāciju plānots izbūvēt valsts robežas joslu 283,6 km garumā (šobrīd izbūvēti 230 km), tajā skaitā paredzēts izbūvēt pastāvīgo žogu ~148,8 km garumā (šobrīd izbūvēti ~95,2 km), kā arī izbūvēti četri iekaramie tilti. 

Lai noslēgtu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi gar Latvijas un Krievijas robežu, 2022. gada 15. martā tika noslēgts līgums par valsts robežjoslas izbūves ekspertīzi, lai pārliecinātos par tās atbilstību būvprojektam, normatīvo aktu prasībām un saistošajiem standartiem, kā arī par neizbūvēto darbu apjomiem atbilstoši būvprojektam, lai pabeigtu būvdarbus un nodotu būves ekspluatācijā. Darbu izpildes termiņš – seši mēneši; pašlaik noris to izpilde. 

Nodrošinājuma valsts aģentūra turpina nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu, zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, robežpunktu identificēšanu un robežstigu atjaunošanu valsts robežas joslā gar Latvijas un Baltkrievijas, kā arī Latvijas un Krievijas robežu. Līdz 2022. gada 1. augustam atsavinātas un zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības ir 152 zemes vienībām valsts robežas joslā gar Baltkrieviju un 325 zemes vienībām joslā gar Krieviju.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar