Nē galvassāpēm!

Sanākot kopā aktīviem domubiedriem un entuziastiem, kuriem rūp galvassāpju pacientu ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošana, tika nodibināta Latvijas Galvassāpju pacientu biedrība (LGPB). Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības misija ir uzlabot galvassāpju pacientu ikdienas dzīvi, mazinot slimības radīto slogu.
Biedrība misiju īsteno, realizējot biedrības mērķus:
  • veicināt sabiedrības informētību, izglītotību par dažāda veida galvassāpēm, to ietekmi uz indivīda darbaspējām un dzīves kvalitāti, kā arī profilaksi un palīdzības saņemšanas iespējām;
  • apzināt un pētīt sabiedrības galvassāpju, to radītā sloga un dzīves līmeņa kvalitāti ietekmējošos faktorus Latvijas sabiedrībā;
  • rūpēties par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamības uzlabošanu galvassāpju slimību diagnostikai, ārstēšanai un profilaksei;
  • vairot izpratni par galvassāpju radītā sloga mazināšanas iespējām galvassāpju pacientiem un viņu tuviniekiem;
  • veidot sadarbību ar valsts, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību iestādēm un starptautiskajiem partneriem;
  • veicināt dialogu starp veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem, kā arī starp citām profesionāļu grupām galvassāpju profilakses un ārstēšanas jomā;
  • apvienot fiziskās un juridiskās personas biedrības mērķu īstenošanai;
  • piesaistīt finanšu resursus izpētes, informēšanas, izglītošanas, profilakses un ārstniecības pasākumiem galvassāpju jomā.
LGPB mērķi šobrīd tiek īstenoti, organizējot ikmēneša biedru un domubiedru tikšanās, kur ikvienam interesentam paveras iespēja noklausīties medicīnas nozares speciālistu izglītojošas lekcijas par jaunākajām metodēm galvassāpju mazināšanai. Tikšanās reizēs biedri un domubiedri aktualizē un kopīgiem spēkiem risina sev un citiem galvassāpju pacientiem būtiskus jautājumus.
Biedrībā tiek aicināti iestāties galvassāpju pacienti, viņu līdzcilvēki un ikviens, kuram rūp sabiedrības veselība un veselības aprūpe Latvijā. Īpaši priecāsimies par sabiedriski aktīviem cilvēkiem, kuri ir gatavi iesaistīties galvassāpju pacientu veselības veicināšanas politikā.
Ieguvumi, kļūstot par LGPB biedru:
– iespēja bez maksas apmeklēt ārstu un citu sertificētu speciālistu lekcijas;
– atbalsts un kopības sajūta, gandarījums, palīdzot sev un citiem;
– iespēja saņemt informatīvi izglītojošu literatūru;
– iespēja aktīvi iesaistīties un ietekmēt biedrības darbu;
– iespēja piedalīties kopīgos pasākumos (lekcijas, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi u.c.).
Cilvēks pats spēj ļoti daudz sev palīdzēt, bet kopīgiem spēkiem mēs sasniegsim vēl vairāk!
Iesaisties: https://www.facebook.com/galvai.lv/ vai rakstot info@galvai.lv
Video: Inga Nestere

TOP Komentāri

avatar