Nākotnes sabiedrība prasa personalizētu mācīšanos

Pieaugošā dažādība un individualizācija sabiedrībā ne vien Latvijā, bet arī Eiropā un citviet pasaulē prasa personalizētu mācīšanos. Tāpēc sabiedrībai kopumā un skolām tajā skaitā ir svarīgi to apzināties, un, lai sasniegtu katru bērnu, būtiski mainīt līdzšinējo mācīšanās pieredzi skolās.

Šis bija galvenais no secinājumiem šodien Ogrē notikušajā konferencē “Skola katram bērnam”, kurā izglītības praktiķi un rīcībpolitikas veidotāji diskutēja par to, kā mācībās pilnvērtīgi iekļaut katru skolēnu. Bērni skolā ierodas no dažādām ģimenēm un sociālajām vidēm, nāk ar atšķirīgu pieredzi un priekšzināšanām, atšķiras skolēnu uztvere, raksturs, ir dažādas kognitīvās spējas un mācīšanās vajadzības. Lai katrs bērns varētu gūt labāko mācīšanās pieredzi, atklāt savus talantus, realizēt spējas, skolā būtiski ir veidot tādu vidi, kurā līdzvērtīgi varētu iekļauties un saņemt sev piemērotāko atbalstu ikviens skolēns.

“Pieaugošā dažādība un individualizācija sabiedrībā nav pēdējo gadu vai mēnešu parādība – mēs ar to saskaramies jau ilgstošākā laikā. Tāpat kā citur Eiropā un pasaulē, šī tendence tikai pastiprināsies. Es nešaubos – arī jūsu, skolotāju, pieredze, tiekoties ar vecākiem, strādājot ar skolēniem, par to liecina,” konferences ievadā teica Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks. Viņš uzsvēra: “Domāt, ka vienāds standarts un vienādi sasniedzamie rezultāti skolēniem nozīmē, ka pēc 12 gadiem šie cilvēki būs vienādi, ir kā smagi un grūti airēt pret straumi. Jo “straume” prasa personalizētu mācīšanos.” Uzsverot, ka Latvijā esam jaunā mācību satura ieviešanas tikai pašā sākuma punktā, G. Catlaks aicināja: “Ir triju gadu ieviešanas periods, kas ir pārejas posms, mēģinājumu, izmēģinājumu un pašrefleksijas laiks. Nebaidīsimies kļūdīties. Necentīsimies rīt, parīt, aizparīt definēt un sasniegt kādu ļoti konkrētu rezultātu. Šajā laikā, izmantojot rīkus un līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, mācoties citam no cita, mēģināsim darīt un domāt, kā katrs varam ko mainīt savā ierastajā vidē, lai palīdzēt ikvienam no tiem bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, kas ir jūsu rīcībā šobrīd, attīstīties tik labi, cik iespējams.”

Jānis Vilciņš, pēdējos četrus gadus vadījis Skola2030 matemātikas mācību jomas satura izstrādi, konferencē dalījās novērojumos – ar skolotāju pieredzi par skolās notiekošo. Divi no biežākajiem kolēģu secinājumiem: 1) kas strādājis vēl pirms četriem gadiem, nedod vairs rezultātu šodien, un 2) kaut kas ir mainījies saistībā ar skolēnu atmiņu. Uzsverot, ka svarīgi nesākt notiekošā izvērtējumu, skatoties, pagātnē, Jānis Vilciņš aicināja: “Pagātnē skatoties, ieslīgsim negatīvismā un tēzē “toreiz debesis bija zilākas, zāle zaļāka, bērni – gudrāki un čaklāki”. Kas nav taisnība. Kas ir taisnība? Bērni ir atšķirīgi. Un mums ir jāmeklē racionāli ceļi, lai viņiem tuvotos.”

Viens no veidiem, kā to darīt, ir rast jaunus skatpunktus un ieraudzīt perspektīvu, ko tie paver. Piemēram, matemātikā svarīgi ir izvērtēt attiecības starp “es zinu” un “es saprotu”. J. Vilciņš norāda: “Nozīmīga skolēnu daļa veido izpratni mācībās arī šobrīd. Tomēr kā sistēmai kopumā mums izpratnes veidošanas īpatsvars mācīšanā būtiski jāpalielina.” Tas nozīmē, piemēram, ka, mācoties matemātiku, bērnam svarīgi saņemt atbildes uz jautājumu “kāpēc?”, svarīgi mācīties komunicēt un domāt saprotamā veidā, kā tas notiek mājās, svarīgi bērnam skolā būt ne tikai izpildītājam, bet arī veidotājam un radītājam, izjust prieku par savu varēšanu. “Mēs visi zinām, ka ir muskuļu prieks, bet ir arī prāta prieks,” uzsvēra J. Vilciņš. “Jo apzinātāk, dziļāk mācīsim matemātiku, jo saprotamāka tā kļūst.”

“Atvērtība, uztverot skolēnu dažādību kā normu, ne izņēmumu, ir viens no lielākajiem šodienas skolu izaicinājumiem. Tas nozīmē laikus pamanīt bērnu un jauniešu stiprās puses, sniegt daudzveidīgu atbalstu katram, kur tas nepieciešams. Unificēta pieeja mācīšanai, kāda veidojusies vēsturiski līdz ar skolas kā institūcijas radīšanu, neatbilst ne mūsdienu realitātei, ne skolēnu vajadzībām. To labi apzinās arī vairums skolu vadītāju un skolotāju,” uzsvēra Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja.

Kanādas Britu Kolumbijas provinces izglītības satura pārmaiņu arhitekts, plānotājs un ieviešanas vadītājs Rods Alens konferencē stāstīja par nesenajām izglītības satura pārmaiņām, kas īstenotas Britu Kolumbijā laika posmā no 2009. līdz šim brīdim: “Mums saskaņā ar starptautiskajiem pētījumiem ir viena no labākajām izglītības sistēmām pasaulē. Taču mēs nolēmām to transformēt, jo vienkārši laba vai nedaudz labāka nebija pietiekama kā mūsu mērķis. Pārmaiņu procesā aicinājām skolotājus mainīt savu praksi nevis tādēļ, ka viņi būtu slikti skolotāji. Mums ir lieliski skolotāji. Viņi līdz šim bija darījuši visu, ko mēs no viņiem kā sabiedrība sagaidījām šo gadu laikā. Viņu īstenotā pieeja bija atbilstoša savam laikam, taču rosinājām domāt – varbūt tā vienkārši nav piemērota jaunajiem mērķiem. Mūsu stratēģija bija nevis likt skolotājiem iemācīties jauno saturu, ieviešot jauno saturu kā kādu valdības izstrādātu programmu, bet gan veidot sava veida sabiedrības kustību, kurā ikviens pamatīgi pārvērtē savu izpratni par izglītību un mācīšanos. Mums svarīgi bija mainīt kultūru, domāšanu.”

“Var teikt, ka šobrīd mums ir laimīgāki un veselīgāki bērni un skolotāji,” jautāts par rezultātu, teica Rods Alens īsā intervijā pirms konferences. Lai gan Latvijas skolēnu rezultāti starptautiskos pētījumos atbilst OECD valstu vidējam līmenim, tomēr Latvijas skolēnu procents ar augstu kompetenci (5. un 6. līmeni no pavisam sešiem līmeņiem) ir uz pusi mazāks nekā Eiropā vidēji, turklāt katrs piektais piecpadsmitgadnieks Latvijā ir ar vāju kompetenci. Tas nozīmē, ka šo skolēnu tālākās akadēmiskās un profesionālās iespējas ir būtiski ierobežotas. Lai to mainītu, jāmainās mācību pieejai, mācību videi un darba organizācijai skolās un pirmsskolās Latvijā. Lai arī Latvijas gadījumā skolu priekšlaikus pametušo jauniešu skaits ir 8 %, kas ir pat mazāk nekā EK noteiktais mērķis (EK viens no mērķiem līdz 2020. gadam ir, lai izglītības un apmācības sistēmu priekšlaikus pametušo 18–24 gadus veco jauniešu īpatsvars nebūtu lielāks par 10 %), būtiski ir, ka lielākie riski (74% gadījumu) pārtraukt mācības saistīti tieši ar skolas vidi pretstatā ģimenes, sociālajiem un ekonomiskajiem faktoriem, – gandrīz pusē (48 %) gadījumu tās ir “grūtības mācību satura apguvē”, 17 % gadījumu “zemi mācību sasniegumi, 15% gadījumu – “iekavēta mācību satura apguve iepriekšējā izglītības posmā”. (Kraģe, G., Ivanova, I., 2018, Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanas atbalsta sistēmas veidošana un vadība; IKVD īstenotā ESF projekta “Pumpurs” pētījuma gala ziņojums) Turklāt starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2015 pētījuma rezultāti par skolēnu labklājību plašā nozīmē, ar to saprotot ne tikai materiālo, bet arī psiholoģisko, sociālo un fizisko labklājību, liecina, ka Latvijas skolēnu piederības izjūtas skolai indekss ir mazāks par OECD vidējo. Piecpadsmitgadīgie skolēni visbiežāk no visām pētījuma dalībvalstīm min, ka piedzīvojuši pāridarījumus no vienaudžiem skolā. Tādi pārinodarījumi kā izsmiešana, draudēšana, fiziska ietekmēšana no citu skolēnu puses ievērojami pasliktina skolēnu dzīves kvalitāti un līdz ar to arī mācību sniegumu.

Konferencē runāja arī Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore, vadošā pētniece Dace  Namsone,  Rīgas  Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs Jānis  Zeimanis, Skola2030 vecākā eksperte, Rīgas pilsētas sākumskolas direktore Solvita Lazdiņa, Skola2030 vērtēšanas satura izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore Mārīte Rozenfelde. Konferences ierakstu var noskatīties Skola2030 Facebook lapā https://www.facebook.com/Skola2030/videos/347004573185483 , kā arī ar laiku priekšlasījumu ieraksti tiks ievietoti Skola2030 YouTube kanālā.

Foto: publicitātes

625

TOP Komentāri

avatar
625 Komentāra topiki
0 Raksta atbildes
0 Sekotāji
 
Vislielākā reakcija
Karstākais komentāru topiks
616 Komentāru autori
cialis pillscialis 20 mgcialis alternativecheap cialiscialis online Nesenie komentāru autori
jaunākie vecākie vispopulārākie
Дмитрий
Viesis
Дмитрий

Приветствую! Отправим Ваше коммерческое предложение владельцам/администраторам более 800 000 сайтов! Несколько плюсов сотрудничества с нами: – Приятные цены – нам выгодно, чтобы клиент получал прибыль, значительно превышающую стоимость рассылки и обращался снова – Все максимально прозрачно: Предоставим скриншоты из программы, с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны. – В отличии от большинства наших конкурентов, оплата ТОЛЬКО за УСПЕШНО доставленные сообщения. Теперь перейдем к гарантиям. Мы понимаем, что в интернете встречается всякое, поэтому чтобы Вам было спокойнее: 1)Перед рассылкой мы предоставим скриншот из программы с Вашим проектом, подтверждающий готовность к запуску 2)Во время рассылки у Вас… Lasīt tālāk »

Sodneyvek
Viesis
Sodneyvek

cache:akka.ncu.edu.tw/hakka_english/image/top/11/buy-tadalafil.html viagra tadalafil nhs cost
viagra 10mg.
cheap viagra for sale
– viagra cost at cvs search
[url=https://viasldnfl.com/#]sale viagra
[/url] dosage for viagra

Сергей
Viesis
Сергей

Здравствуйте!
Сейчас сезон календарей. Мы делаем красивый дизайн и производство ЛЮБЫХ календарей и любой полиграфии (буклеты. каталоги, журналы и так далее – пришлем ссылку на сайт).
У нас современное производство, низкие цены, есть бесплатная доставка.
Просим запрос на почту: sdelano-krasivo@yandex.ru
Будем рады вашим запросам!

Дмитрий
Viesis
Дмитрий

Здравствуйте. Оказываю полный спектр юридических услуг: – Юридическое сопровождение компании, составление договоров с нуля, проверка договорорв контрагента и пр.договорная работа. – Абонентское сопровождение бизнеса 1000р в месяц! – Корпоративная работа: регистрация юрлиц, смена руководителя, вход/выход участника, продажа долей, изменения адреса, ликвидация фирм, смена директора и учредителя на нашего человека (альтернативная ликвидация), банкротство и др. – Представительство в судах (взыскание задолжности, оспаривание сделок, обжалование действий гос.органов и др.) – Составление юридически значимых документов: иски, претензии, жалобы, ходатайства. – Решение налоговых споров. Для физ.лиц: наследственные, жилищные споры, семейные споры, страховые споры, алименты и т.д. Нахожусь в Мск, работаю по всей России, Украине… Lasīt tālāk »

Михаил
Viesis
Михаил

Хотите обезопасить себя и Ваших близких от плесени, грибка, ржавчины, Covid-19 и прочих инфекций?
Предлагаем Вашему вниманию кислотное моющее средство Карат.
Поможет за 5 минут продезинфицировать как раковины, унитазы, ванны, джакузи или бассейн, так и любую потенциально загрязненную область.
Предоставляем гарантию качества и при оптовой закупке пробный экземпляр
Заинтересовало или остались вопросы?
Свяжитесь с нами, ответим на все вопросы!
+74993434770
https://www.rhs770.com/

Дмитрий
Viesis
Дмитрий

Здравствуйте! Отправим Ваше коммерческое предложение владельцам/администраторам более 800 000 сайтов! Несколько преимуществ работы с нами: – Приятные цены – нам выгодно, чтобы клиент получал прибыль, значительно превышающую стоимость рассылки и обращался снова – Все максимально прозрачно: Предоставим скриншоты из программы, с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны. – В отличии от большинства наших конкурентов, оплата ТОЛЬКО за УСПЕШНО доставленные сообщения. Теперь перейдем к гарантиям. Мы понимаем, что в интернете встречается всякое, поэтому чтобы Вам было спокойнее: 1)Перед рассылкой мы предоставим скриншот из программы с Вашим проектом, подтверждающий готовность к запуску 2)Во время рассылки у Вас… Lasīt tālāk »

MaratAceks
Viesis
MaratAceks

The domain faced in 2020 the outbreak of coronavirus COVID-19, last wishes as never be the changeless Precise measures infatuated by different governments to forbid the spread of the condition, including the partial or faultless closure of cinemas, forcing the industry to redo and determine renewed ways to interact with the public. http://trsnell.com/artikkeleita/kokoelmia-venajan-ja-ivy–17–20-lokakuuta-maleficent–emannan-vuokra/video/ It will take possession of a handful years earlier the new structure proves noticeable, covid-19SF3535sd$fsdfsdfsdf! as great as every one is excluded flick lovers are told to reward the most noted movies epidemics that filmmakers are lily-livered to pass nearby, and to set side by side stories… Lasīt tālāk »

kcavvbcnp
Viesis
kcavvbcnp

Довольно интересно
_________________
Регистрация паспорта в казино

Евгений
Viesis
Евгений

Ваши клиенты-другие компании/предприниматели/состоятельные люди? Если да, тогда у нас к Вам предложение! Отправим Ваше ком.предложение по контакт-формам более 2 млн сайтов. Сообщение придет на емайл владельцам/администраторам сайта. После чего те, кого заинтересует Ваше предложение-свяжутся с Вами и если все понравится-станут Вашим постоянным клиентом. Все максимально прозрачно: По завершении рассылки, предоставим скриншоты из программы, с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны. В отличие от большинства наших конкурентов, оплата ТОЛЬКО за УСПЕШНО доставленные сообщения. Теперь перейдем к гарантиям. Мы понимаем, что в интернете встречается всякое, поэтому чтобы Вам было спокойнее: 1)Перед рассылкой мы предоставим скриншот из программы… Lasīt tālāk »

Amyzex
Viesis
Amyzex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Kiazex
Viesis
Kiazex
generic sildenafil cost
Viesis
generic sildenafil cost

sildenafil 50 mg online uk https://eunicesildenafilcitrate.com/ generic sildenafil usa

Amyzex
Viesis
Amyzex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Amyzex
Viesis
Amyzex
alprostadil cost per dose
Viesis
alprostadil cost per dose

alprostadil cream https://alprostadildrugs.com/ alprostadil suppository for sale

Amyzex
Viesis
Amyzex
Kiazex
Viesis
Kiazex
order tadalafil
Viesis
order tadalafil

tadalis sx https://elitadalafill.com/ order tadalafil

Amyzex
Viesis
Amyzex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Lisazex
Viesis
Lisazex
Amyzex
Viesis
Amyzex
Kiazex
Viesis
Kiazex
Amyzex
Viesis
Amyzex