I.Mūrniece: cilvēkiem ar invaliditāti ir nepieciešams praktisks atbalsts

Parlamentam un atbildīgajām institūcijām sadarbībā ar nevalstisko sektoru ir jādarbojas tā, lai rastu praktiskas un lietišķas atbildes uz jautājumiem, kuri skar cilvēkus ar invaliditāti, ietverot sievietēm ar invaliditāti aktuālos jautājumus – dzimumu līdztiesību, reproduktīvo veselību un vardarbību ģimenē un institūcijās. To Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sacīja, pirmdien, 3.decembrī – Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti –, parlamentā atklājot ikgadējo diskusiju “Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”.

Saeimas priekšsēdētāja izteica gandarījumu par lielo ieinteresētību diskusijā apskatāmajos jautājumos un sacīja, ka tikai kopā varam darboties kvalitatīvāk un jēgpilnāk, radot pēc iespējas lielāku labumu.

Arī Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride atzinīgi vērtēja šo jautājumu aktualizēšanu. Viņš akcentēja, ka pēdējās desmitgadēs sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti ir uzlabojusies, taču joprojām ir daudz darāmā. Mums ir kopīgi jāstrādā, lai personas ar invaliditāti tiesības tiktu stiprinātas, sacīja A.Skride, uzsverot, ka mums ir jāvirzās uz vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību.

Diskusiju rīko Saeimas Sociālo un darba lietu komisija un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”.

Latvijas parlamentā diskusija “Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”, atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti – 3.decembri –, tiek rīkota kopš 2010.gada. Šīs dienas mērķis ir veicināt informētību un izpratni par invaliditātes jautājumiem, kā arī mobilizēt praktisku atbalstu šiem cilvēkiem.

Foto:saeima.lv

TOP Komentāri

avatar