Latvijā viens no augstākajiem rādītājiem zinātnieču īpatsvarā

Kopumā tikai vienā no piecām valstīm tiek sasniegta dzimumu vienlīdzība, kur vismaz 45 – 55% zinātnieku ir sievietes.

Šo valstu vidū ir arī Latvija, kur saskaņā ar UNESCO Statistikas institūta datiem sieviešu īpatsvars zinātnieku kopskaitā ir 51%. Arī Lietuvā tas ir 51%, bet Igaunijā – 43%.

UNESCO Statistikas institūts ir izveidojis interaktīvu rīku “Sieviete zinātnē”, kas sniedz pārskatu par aktuālajiem datiem pasaulē dažādās attīstības valstīs.

Analizējot datus, UNESCO Statistikas institūts secina, ka ļoti liels skaits sieviešu pēc izglītības iegūšanas karjeru neturpina, priekšroku dodot rūpēm par ģimeni. Pat Zviedrijā, kur bakalaura studiju programmās ir sieviešu pārsvars (60%), to skaits turpmākās izglītības ieguvē būtiski sarūk, un tikai 49% studē doktorantūrā, bet vien 36% turpina karjeru zinātnē.

Latvijā ir līdzīgi – baklaura studiju programmās sieviešu īpatsvars ir 61%, doktorantūrā tas samazinās līdz 58%, bet karjeru zinātnē turpina vien 51%. Tātad 10% sieviešu šajā procesā izvēlas citu ceļu savā dzīvē.

Pētnieki norāda uz vēl kādu tendenci – sievietes zinātnieces pārsvarā darbojas akadēmiskajās un publiskajās institūcijās, kamēr vīrieši dominē privātajā sektorā, kas piedāvā augstāku atalgojumu un plašākas izaugsmes iespējas. Šī tendence novērojama arī valstīs, kurās sieviešu īpatsvars zinātnieku sabiedrībā kopumā ir daudz augstāks, piemēram, Argentinā, kur 52% pētnieku ir sievietes. Tikai 29% no viņām darbojas privātajā sektorā.

Arī Latvijā 58% zinātnieku publiskajā sektorā ir sievietes, akadēmiskajās institūcijās – 52%, un tikai 40% – privātajā sektorā.

Statistikas institūta dati apliecina, cik svarīgi ir motivēt meitenes jau agrīnā vecumā pievērsties matemātikas studijām un zinātnei, jo statistika rāda, ka ikvienā reģionā sievietes ir mazākumā gan zinātnē, gan tehnoloģiju jomā, – uzsver UNESCO.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar