Latvijā norisinājusies pirmā starptautiskā genomikas konference

Biotehnoloģiju uzņēmuma “MGI” un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra kopīgi organizētā koference pirmo reizi Latvijā sapulcinājusi vairāk nekā 200 pasaules līmeņa zinātniekus, kuri trīs dienas dalijās atziņās, veicinot  izpratni un sadarbību dzīvības zinātņu jomā.

Latvijā konference norisinājās pirmo reizi, pateicoties “MGI”, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram, uzņēmumiem “BGI Research” un “BGI Genomics”. Tajā eksperti no vadošajām zinātnes jomām dalījās ar pieredzi par multiomiku un mikrobiomu, precīzijas medicīnu, multidisciplināru skatījumu uz Covid-19, biobanku un veselības datu nozīmi personalizētās medicīnas attīstībā, stereomiku, kā arī sievietes lomu zinātnē.

“Tā ir pirmā konference Latvijā, kurā sastapu tādu koncentrāciju ar pasaules klases zinātniekiem dzīvības zinātņu jomā. Šī viennozīmīgi bija uz nākotni vērsta konference. Man nav šaubu, ka sastaptie zinātnieki un apspriestie temati veidos tālāko attīstību tādās jomās kā cilvēka genomika un mikrobioma pētniecība,” uzsvēra Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Jānis Kloviņš.

Starptautiskā genomikas konference kopš 2006. gada nodrošina platformu diskusijām, inovācijām un ideju apmaiņai starp Nobela prēmijas laureātiem, akadēmiķiem, uzņēmējiem un augsta līmeņa zinātniekiem no visas pasaules. Pēdējos 17 gados konferencei izdevies apvienot vairāk nekā 10 000 klātienes apmeklētāju un 10 miljonus tiešsaistes dalībnieku, kas aktīvi sekmējuši dzīvības zinātņu un tehnoloģijas jomas attīstību.

Gandarījumu par tradīciju turpināšanu, sapulcējot vairāk nekā 200 dalībnieku no dažādām valstīm, pauda “Latvia MGI Tech” viceprezidents Andis Šlaitas: “Īpaši iepriecināja iespēja organizēt konferenci klātienē, kas ļāva stiprināt dažkārt gadu desmitiem veidotās profesionālās attiecības, un, protams, iespēja iepazīties, kā arī veidot jaunus kontaktus. Šī bija pirmā starptautiskā genomikas konference Latvijā. Es patiesi ceru, ka pēc gada vai diviem varēsim turpināt iesākto, atkal aicināt zinātniekus sanākt kopā un apspriest jaunāko un interesantāko.”

Starptautiskajā genomikas konferencē atklāja arī grantu programmu, kas veltīta telpiskās transkriptomikas izpētei. Tā zinātniekiem nodrošinās pētniecības iespējas augsta līmeņa gēnu ekspresijas analīzei un šūnu tipu identificēšanai, lai realizētu projektus visā pasaulē. Programma paredzēta zinātniskiem un klīniskiem pētniecības projektiem ar misiju veicināt inovatīvus dzīvības zinātnes atklājumus nākotnes veselības aprūpes attīstībā.

Tāpat biotehnoloģiju uzņēmums “MGI” konferencē prezentēja augsta līmeņa sekvenēšanas tehnoloģiju, kas būtiski uzlabo ātrumu, caurlaidspēju un elastīgumu. Tajā integrētas ievērojamas priekšrocības, piemēram, zems kļūdu līmenis, dublēšanās biežums un indeksa lēcienu skaits. Ar inovācijas palīdzību varēs efektīvāk ģenerēt nolasījumus plašā mērogā – līdz 60 cilvēka genomiem dienā.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar