KNAB sniedz viedokli premjerministrei

KNAB skaidro, ka premjerministra Valda Dombrovska dotais uzdevums veikt J.Strīķes darbības novērtēšanu par 2013.gadu, nepamatoti izslēdzot atkārtotās novērtēšanas iespēju, bija neatbilstošs normatīvajos aktos noteiktajam. Tie nosaka, ka amatpersona, kas iepriekšējā novērtēšanas periodā saņēmusi neapmierinošu novērtējumu (šajā gadījumā -“D”) ir novērtējama atkārtoti.

KNAB uzskata, ka V.Dombrovska uzdevums KNAB priekšniekam veikt J.Strīķes novērtēšanu, īstenojot Ministru kabineta (MK) Noteikumos Nr. 494 paredzēto 360 grādu novērtēšanu, nebija atbilstošs normatīvajos aktos noteiktajam. MK noteikumu 24.punktā teikts, ka šādu vērtēšanu var veikt iestādes vadītājam, nevis hierarhiski zemākām amatpersonām.

Bez tam saskaņā ar speciālā likumā (KNAB likumā) noteikto KNAB amatpersonas un darbinieka darbības un tās rezultātu novērtēšanas, kā arī vērtēšanas komisijas izveidošanas kārtību nosaka KNAB priekšnieks, nevis augstākā pārraudzības amatpersona.

KNAB vēlas norādīt, ka šāda iepriekš minēta nepamatota priekšrocību radīšanai vienai valsts amatpersonai, faktiski atbrīvojot viņu no atbildības un iespējamajām tiesiskajām sekām (atkārtota negatīva vērtējuma gadījumā iespējama atbrīvošanas no amata) par iepriekšējā novērtēšanas periodā neizpildītajiem darbiem un atļaujot viņai neuzlabot, un nenovērst nepilnības darba izpildei nepieciešamajās kompetencēs, uz kurām iepriekšējā novērtēšanā bija norādījis viņas tiešais vadītājs, KNAB priekšnieks J.Streļčenoks. Tas neveicina sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei un grauj KNAB kā neatkarīgas iestādes reputāciju, kā arī var radīt nepamatotu priekšstatu un paļāvību citām valsts amatpersonām, ka var izvairīties no atkārtotas novērtēšanas un tās iespējamām sekām, vēršoties pie augstākajām politiskajām amatpersonām ar atbilstošu lūgumu.

Lasi vēl

TOP Komentāri

avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši