Kas jāņem vērā izvēloties augstskolu

Mācību iestādes izvēle ir būtiska ne vien 12.klases absolventiem, bet arī tiem, kas plāno turpināt augstākās izglītības ieguvi maģistra vai doktorantūras programmās. Izvēloties augstskolu, protams, būtiskākais ir mācību programmas atbilstošā līmenī, taču ne mazāk svarīgi ir praktiskie aspekti kā mācības tiek organizētas, studiju izmaksas, kā arī tāda šķietami mazāk būtiska lieta kā augstskolas atrašanās vieta. Biznesa augstskola “Turība” ir apkopojusi piecus praktiskus ieteikumus, ko ņemt vērā izvēloties sev piemērotāko mācību iestādi. 

  • Studiju procesa organizēšana

Laikos, kad informācijas ir pārpārēm, ir būtiski, kā tiek organizēts pats studiju process, cik vienkāršs vai sarežģīts tas ir, sākot jau ar pieteikšanos studijām. Cik un ko iespējams izdarīt attālināti, kam ir un kam nav speciāli izveidotas sistēmas un programmas, lai atvieglotu mācību darbu. Studenti ne vienmēr ir uzcītīgi un rūpīgi, tāpēc būtisks aspekts ir arī informācijas aprite. Cik ātri un viegi ir komunicēt ar augstskolu un pasniedzējiem, vai atbilde jāgaida dienām ilgi, vai ir garšs un birokrātisks saskaņošanas, informācijas sniegšanas process.

  • Studiju ilgums, studiju maksa, lokācija

Mūsdienās visu vajag ātri un uzreiz, tāpēc studiju ilgumam ir nozīme, domājot par iespēju startēt darba tirgū. Lai gan akreditācija nosaka kopējo studiju ilgumu atbilstoši izglītības līmenim, tomēr svarīgs aspekts ir studiju kursu un arī ikdienas lekciju plānošana. Šeit domājot par studentiem, kas paralēli studijām plāno strādāt. Studiju maksa ir būtisks jautājums, iespēja saņemt studiju un studējošo kredītu, kā arī ir vērts apskatīties augstskolas cenrādi, kas piemērojams par dažādu saistību nenokārtošanu laikā, kā arī atlaides un bonusu sistēmu, ja tāda ir. 

Varētu šķist pārsteidzoši, bet arī augstskolas lokācijai ir būtiska nozīme, ja studiju process tiek organizēts klātienē. Jautājumi par to, kā un cik ilgi katru dienu jāpavada ceļā uz augstskolu, var būt izšķiroši, lai kādā brīdī neapmeklētu lekcijas vai nolemtu tās pamest pavisam. Pirms gala lēmuma pieņemšanas ir vērts noskaidrot informāciju par augstskolas pieejamību un infrastruktūru, vai ir stāvvietas, ja plāno pārvietoties ar auto, vai ir slēgtas velo novietnes, vai ir ērts un regulārs sabiedriskais transports, lai tas viss nekļūst par šķērsli studijām. 

  •  Pasniedzēji 

Varbūt dažkārt konkrētie vārdi un uzvārdi neko neizsaka, taču ir svarīgi, lai pasniedzēji ir ne vien akadēmiski spēcīgi, bet arī nozarē zinoši, cienīti un aktīvi, jo jebkura nozare strauji mainās, un ir būtiski, lai studenti iegūst ne vien akadēmiski spēcīgas zināšanas, bet maksimāli pietuvinātas nozarei un realitātei. Ar pasniedzēju sarakstu var iepazīties visu augstskolu mājaslapās, kā arī tur var izlasīt par viņu sasniegumiem un darba gaitām. 

  • Interešu un neformālā izglītība 

Studentu dzīvei ir būtiska ne vien formālā izglītība un studijas, bet arī interešu izglītības iespējas, dalība dažādās sporta komandās, kā arī iespējas apmeklēt dažādus neformālās izglītības pasākumus. Ko augstskola piedāvā un cik vērtīgi tas ir, iespējams, vislabāk noskaidrot, aprunājoties ar esošajiem augstskolas studentiem. 

  • Tālākās studiju iespējas 

Lielākā daļa studentu izglītību vēlas turpināt augstskolā, ar kuru jau ir pieredze un kurā ir iegūta izglītība, tāpēc svarīgi izpētīt, vai augstskola piedāvā konkrētās programmas pēctecību. Studiju turpināšana esošajā augstskolā atvieglo virkni praktisku un emocionālu jautājumu, kā arī ir augstskolas, kas piedāvā atlaidi studiju maksai, ja izglītība jau iegūta konkrētajā augstskolā. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar