Kādu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā var saņemt rīdzinieki

Turpinoties ārkārtējai situācijai Covid-19 izplatības laikā, Rīgas pašvaldība atgādina, ka rīdzinieki, kuriem ir krasi samazinājušies ienākumi un nepieciešama sociālā palīdzība, var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā (tālr.: 80005055) un uzzināt par iespēju saņemt atbalstu atbilstoši savam sociālajam stāvoklim.

Krīzes pabalsts

Rīgas pašvaldība var piešķirt krīzes pabalstu personai vai ģimenei, kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem krīzes pabalsts paredzēts 128 eiro vienam cilvēkam.

Citi pabalsta veidi

Mazaizsargātajiem Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu mājokļa izdevumu apmaksai, pabalstu veselības aprūpei un citus.

Siltais ēdiens

Grūtībās nonākušajiem ir iespēja saņemt siltu ēdienu katru darbadienu ņemšanai līdzi savos traukos. Pilsētā šobrīd darbojas desmit siltā ēdiena izsniegšanas vietas dažādos Rīgas rajonos. Četrās vietās darbojas zupas virtuves.

Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā

Pašvaldība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām iesaista brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā tiem cilvēkiem, kuri atrodas pašizolācijā un kuriem nav neviena līdzcilvēka, kas varētu palīdzēt ar pārtikas produktu piegādi.

Pašizolācijas iespējas

Rīgas dome ir apkopojusi informāciju par vairākām viesnīcām un hosteļiem, kuri būtu gatavi uzņemt iedzīvotājus pašizolācijai. Kopumā šīs viesnīcas var nodrošināt aptuveni 2000 personu izmitināšanu pašizolācijas apstākļos, piedāvājot numurus ar dažādu vietu skaitu cenās no 20 līdz 74 eiro diennaktī.

Plašāk par Rīgas Sociālā dienesta iespējamo atbalstu iespējams noskaidrot Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļa vietnē: http://www.ld.riga.lv/lv/ vai zvanot uz bezmaksas tālruni 80005055.

Citi pašvaldības atbalsta veidi ārkārtējās situācijas laikā

Skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā esošajām ģimenēm pašvaldība nodrošina veikalu kartes pārtikas iegādei. Savukārt speciālo izglītības iestāžu skolēniem pašvaldība piešķirs pārtikas pakas kopumā 75 eiro vērtībā.

Lai rīdziniekiem mazinātu finansiālo slogu, 26. martā Rīgas domes pagaidu administrācija ārkārtas sēdē lēma par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa pārcelšanu no 31. marta uz 15. maiju. Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 15. maijam par maksājumiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda. Tāpat par savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem ārkārtējās situācijas laikā nokavējuma procentus, ka arī līgumsodu saviem klientiem nepiemēro arī SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”.

No 1. maija līdz 31. jūlijam ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Rīgā būs zemāki par septiņiem procentiem jeb 1,48 eiro par kubikmetru. Siltumenerģijas tarifs Rīgā no 1. aprīļa ir 48,08 EUR/MWh bez PVN, kas ir par 7,4 % mazāks, nekā iepriekš apstiprinātais siltumenerģijas tarifs Rīgā (51,90 EUR/MWh bez PVN).

Rīdziniekiem ir iespēja uzdot savus jautājumus, zvanot uz Rīgas pašvaldības krīzes diennakts informatīvo tālruni 80000800.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

TOP Komentāri

avatar