Jūnijā amatiermākslas kolektīvi varēs atsākt darbību klātienē

Jau pirmdien, 1. jūnijā, līdz ar grozījumu Ministru kabineta (MK) rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” stāšanos spēkā, amatiermākslas kolektīviem būs ļauts atsākt darbību klātienē atbilstoši sanitārajā protokolā noteiktajām prasībām. Kultūras ministra izdotais rīkojums par sociālās distancēšanās nodrošināšanu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesā jau ir izsludināts „Latvijas Vēstnesī” un stājas spēkā šodien, 29. maijā.

“Amatiermāksla izsenis radīta tam, lai cilvēks cilvēkam būtu līdzās un grupā vai pat veselas kopienas apmērā regulāri tiktos, radot mūzikas un mākslas meistardarbus, ar kuriem tālāk dalīties plašākā sabiedrībā. Tāpēc iespēju Latvijā pakāpeniski atsākt amatierkolektīvu darbību uztveram ar gandarījumu. Lai priecīga atkalsatikšanās!” teic Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktore Signe Pujāte.

LNKC ir aicinājis kolektīvu dibinātājus un vadītājus vēlreiz rūpīgi iepazīties ar sanitāro protokolu, kas izdots ar kultūras ministra rīkojumu Nr. 2.5-1-75 “Par kārtību, kādā nodrošināmi sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi amatiermākslas kolektīvu darbībā un mēģinājumu procesā” (izsludināts “Latvijas Vēstnesī” 2020. gada 28. maijā) un nopietni izvērtēt savas iespējas atsākt kolektīvu darbu klātienē saskaņā ar protokolā noteiktajām prasībām.

Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ir tapis balss ieraksts, ar kura palīdzību kultūras centru telpās regulāri tiks atgādināts par sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu.

Attēli: publicitātes

TOP Komentāri

avatar