Jauns militārā mantojuma objekts Kurzemē

2021.gada 23.aprīlī, iesākot tūrisma sezonu, apmeklētājiem tiek atvērts Ventspils 46.krasta baterijas tornis, tas ir pilnībā atjaunots un kļuvis par skatu torni ar vēstures izziņas iespējām. Apmeklētājiem ir pieejama āra skatu platforma, no kuras paveras skats uz jūru, blakus tornim ir uzstādīts informatīvais stends ar QR kodu, kurā redzama animācija par vēstures notikumiem mobilajā aplikācijā.  

“Mūsu valstī no dažādu laikmetu griežiem saglabājušās vērtīgas vēsturiskās liecības, tai skaitā arī militārais mantojums. To nepieciešams ne tikai saglabāt nākamajām paaudzēm, bet arī attīstīt tā potenciālu, padarot militārā mantojuma objektus pieejamus un pievilcīgus tūristiem. Priecājos, ka Ventspilī ir radīts jauns tūrisma objekts, kas ir gan pievilcīgs, gan drošs apmeklētājiem, gan ar savu vienreizīgo stāstu. Turklāt, Ventspils 46.krasta baterijas tornis ir vienīgais šāda veida tornis Baltijas valstīs, kas ir restaurēts,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona militārā mantojuma projekta vadītāja Jana Kalve.

Torņa un krasta baterijas atjaunošanas un pārveides par tūrisma objektu tika veikta Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas un Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Militārais mantojums“ ietvaros, ko īsteno Kurzemes plānošanas reģions. Šī projekta ietvaros tiek ne tikai apkopota informācija par militārā mantojuma objektiem https://militaryheritagetourism.info/lv  un izveidots militārā mantojuma maršruts, bet arī atjaunoti daļa kādreizējo militāro objektu, padarot tos pieejamus tūristiem.

Kādi būs ieguvumi no militārā mantojuma maršruta un projekta?

Projekts “Militārais mantojums” ir vēsts uz kultūras mantojuma objektu apmeklētāju skaita palielināšanu Kurzemē, izstrādājot maršrutu, kas ir pievilcīgs un viegli pieejams apmeklētājiem. Kamēr investīciju partneri pilnveido objektus un rūpējas par atbilstoša kvalitatīva militārā mantojuma tūrisma objektu iesaistīšanu projektā, mārketinga partneri veido produkta profesionālu dizainu un mārketingu, lai sasniegtu un pārliecinātu mērķauditoriju. 

Pašlaik intensīvi notiek darbs pie pirmā izdevuma – tūrisma brošūras un kartes ar 150 militārā mantojuma objektiem Igaunijā un Latvijā. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar