Jāreģistrē agrāk iegādātie gāzes ieroči

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma pārejas noteikumu 4.punkts nosaka, ka gāzes ieroči, kas iegādāti pirms šā likuma spēkā stāšanās (pirms 01.01.2011.), jāreģistrē līdz 2014.gada 31.decembrim, iesniedzot iesniegumu Valsts policijai. Iesniegumā jānorāda savi personas dati, kā arī gāzes ieroča veids, marka, numurs, modelis un sērija.

            Reģistrāciju var veikt arī elektroniski, izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto elektronisko pakalpojumu.

            Gāzes ieročus, kas nav marķēti atbilstoši Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma prasībām, pirms to reģistrācijas jāiesniedz marķēšanai komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) ieroču remontam.

            Iegādājoties gāzes ieroci šobrīd, jāievēro Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.pantā noteiktie nosacījumi, kas paredz, ka fiziskai personai ir tiesības Latvijā iegādāties gāzes pistoli (revolveri):

1)      pie komersanta, kurš saņēmis specialo atļauju (licenci) attiecīgu ieroču realizēšanai (šādā gadījumā ieroča reģistrāciju nodrošina pārdevējs);

2)      no citas personas, kurai reģistrēts gāzes ierocis, veicot šī ieroča pārreģistrāciju Valsts policijā vai izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto elektronisko pakalpojumu;

3)      ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc tam to reģistrējot Valsts policijā vai izmantojot Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto elektronisko pakalpojumu.

            Vēršam uzmanību, ka par gāzes ieroča (arī par dezaktivētas gāzes pistoles vai gāzes revolvera) un tā munīcijas aprites noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Paredzētais naudas sods fiziskajām personām ir no 35 līdz 350 eiro, konfiscējot ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.

Lasi vēl

TOP Komentāri

avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši