Izcili vidusskolas absolventi RTU varēs studēt pēc individuāla studiju plāna

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) jaunajā studiju gadā piedāvās īpašu Izcilības programmu vidusskolas absolventiem, kuri parādījuši izcilas sekmes un sasniegumus valsts un starptautiskajās olimpiādēs. Šie jaunieši RTU varēs studēt pēc individuāla plāna, lai sasniegtu izcilus rezultātus studijās, zinātnē un tehnoloģiju pārnesē jeb valorizācijā.

Izveidojot Izcilības programmu, RTU turpina pirms trim gadiem ar RTU Inženierzinātņu vidusskolas (IZV) nodibināšanu uzsākto īpaši apdāvināto jauniešu atbalstīšanu un ieinteresēšanu inženierzinātņu studijās. Šī būs iespēja pirmajiem 24 IZV absolventiem, kuri skolu beigs 2018. gada pavasarī, daudz intensīvāk un atbilstoši savām specifiskajām interesēm apgūt RTU studiju programmas.

«Šiem jauniešiem jau ir daudz plašākas un specifiskākas zināšanas eksaktajos priekšmetos nekā daļai viņu vienaudžu, jo viņi jau vidusskolas laikā ir RTU laboratorijās izstrādājuši zinātniskos darbus, ir individuāli strādājuši ar RTU mācībspēkiem. Mums jāturpina viņus atbalstīt arī studiju procesā, piedāvājot viņu spējām atbilstošu studiju plānojumu,» saka RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis.

Patlaban jau visi IZV 12. klases skolēni ir izteikuši vēlmi studēt RTU, kā arī izvēlējušies studiju virzienu un programmu. Līdz 1. martam attiecīgo studiju programmu direktoriem ir jāizveido katram jaunietim piemērots studiju plāns. 2018. gadā RTU Izcilības programmu varēs izmantot tikai IZV absolventi, taču nākotnē, pēc programmas aprobācijas, ir domāts to piedāvāt plašākam vidusskolas absolventu lokam.

IZV tika dibināta 2015. gadā, lai atbalstītu īpaši apdāvinātus Latvijas jauniešus, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar inženierzinātnēm. Izturot lielu konkursu, kad uz vienu vietu pretendēja aptuveni 10 skolēni, 2015. gada rudenī mācības IZV 10. klasē uzsāka pirmie 24 skolēni. Patlaban IZV klases ir pilnībā nokomplektētas – skolēni mācās gan 10., gan 11., gan 12. klasē.

Darbības laikā IZV ir pierādījusi augsto izglītības kvalitāti, divus gadus pēc kārtas par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs iegūstot pirmo vietu Ata Kronvalda fonda veidotajā labāko mazo skolu reitingā.

 

Foto: ilustratīvs

Lasi vēl

TOP Komentāri

avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši