Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” meklē izcilus latviešus

Līdz ar Imanta Ziedoņa darba “Kurzemīte” pētniecību un realizēšanu dabā, kā kulturālo kartupeļu lauku, Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” meklē izcilus latviešus. Fonds “Viegli” seko Imanta Ziedoņa grāmatā paustajai idejai par unikālu cilvēku nozīmību un šo cilvēku izcelšanu mūsdienu sabiedrības stiprināšanai. Fonda komanda iecerējusi apzināt šodienas unikālos cilvēkus un stāstus par tiem nodot tālāk sabiedrībai vairākos nepieredzētos formātos. 

Imants Ziedonis, apceļojot Kurzemi un apcerot ceļā pieredzēto, savā grāmatā “Kurzemīte” raksta, ka viņu interesē Latvijas individualitātes, savādnieki un dīvaiņi. Ziedonis uzsver, ka tikai personība spēj izaudzināt otrā cilvēkā personību. Dzejnieka viens no aicinājumiem grāmatā ir: “Papētīt un pavērot cilvēkus, kas ir ar kaut ko aizrāvušies. Kolekcionēt tos. Vākt visu, ko jūs par viņiem dzirdat un uzzināt. Un jums izveidosies novada dvēseles muzejs.” (I. Ziedonis). “Unikāli cilvēki ir no dažādām jomām –  tie ir ne tikai kultūras cilvēki, bet arī, tautsaimniecības nozares, izglītības vai sporta nozares pārstāvji. Mūsuprāt, svarīgi, īpaši šajā laikā, ir lepoties pašiem ar sevi, savu zemi un tās izcilajiem cilvēkiem. Izcili latvieši ir tādi, kas ar kaut ko ir aizrāvušies, kas dara, jo viņiem ir skaidra vīzija un ticība sava darba absolūtai nepieciešamībai. Tie ir ideju cilvēki, kuri ar savu pārliecību iedvesmo apkārtējos. Šo mūsdienu cilvēku un vēsturisko personību būtiska loma ir Latvijas unikalitātes uzturēšana, tādēļ aicinām ikvienu mums palīgā šādus cilvēkus atrast”, pauž “Kartupeļu Lauka Radio” vadītājs Emīls Lukjanskis.

Imanta Ziedoņa grāmatas “Kurzemīte” izzināšana un pētniecība kopā ar Imanta Ziedoņa muzeju aizsākta jau 2019. gadā, kad pirmo reizi arklāts kulturālo kartupeļu lauks un “Kartupeļu Lauka Radio”. Šogad, “Kurzemītes” piecdesmitgadē, plānots veidot vairākus nepieredzētus formātus, kā stāstīt par grāmatā paustajām vērtībām un unikālajiem latviešiem. “Kartupeļu Lauka Radio” komanda veidos “Radiožurnālu” un kopā ar Ziedoņa muzeju top izstāde. Multimediālo izstādi “Kurzemīte, kartupeļi” fonda un muzeja komanda atklās 2020. gada 11. septembrī Kuldīgas muzejā. Savukārt, pie kulturālo kartupeļu lauka izcilos latviešus varēs ieraudzīt mākslas instalācijā “Vēl lielāks galds virs mana galda”, ko atklās jau šovasar Imantos – 1. jūlijā.

Ikviens aicināts sūtīt stāstus par izciliem latviešiem uz e-pastu klr@fondsviegli.lv. Kā arī līdzdarboties un atbalstīt “Kartupeļu Lauka Radio” aktivitātes kopradot platformā “Patreon”. Visi labieši, KLR ideju atbalstītāji, varēs piedalīties talkās, baudīt slepenus koncertus un nokļūt citos, īpaši labiešiem radītos, pasākumos. 

Foto: publicitāte

TOP Komentāri

avatar