Emulsijas noplūde Jelgavā

Valsts vides dienesta speciālisti, ierodoties notikuma vietā, pārliecinājās, ka no aptuveni četru kubikmetru tilpuma cisternas, uz kuras bija salasāms uzraksts “bīstami” (krievu valodā) 0.30 – 0.70 metru platībā ir noplūdusi brūna emulsija ar baltiem lāsumiem virspusē. Vides dienesta darbinieki pārliecinājās arī par smakas esamību. VVD notikuma vietā noņemtos paraugus noplūdušās vielas satura noteikšanai ir nodevis LVĢMC laboratorijai. Par konstatēto notikumu tika informēta pašvaldības policija, pilsētsaimniecība un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas arī veica noplūdušās vielas savākšanu. Cisterna tika pacelta vertikālā stāvoklī un noplūdes teritorija ierobežota.

Foto: gliemji.daba.lv

TOP Komentāri

avatar