Diskusija “Drosme būt pedagogam”

Interaktīva diskusija ar nozares ekspertiem par drosmi būt pedagogam no dažādiem skatupunktiem: jaunais pedagogs, kurš vēl tikai apgūst profesiju, pedagogs ar pieredzi izglītības sistēmā, izglītības iestādes vadītājs, pašvaldības vadītājs, nozares politikas veidotāji un vecāki. Diskusijas laikā gribam tieši uzsvērt visu izglītības sistēmas dalībnieku kopdarbības nozīmi, lai uzlabotu kopējos izglītības procesus. Sarunas laikā mēģināsim atrast dažādus drosmes piemērus, lai apzinātos, ka sistēma var piedzīvot pārmaiņas tikai tad, ja katrs no mums būs drosmīgs mēģināt paskatīties tālāk par ierasto un noteikto. Rezultātā apkoposim labākās idejas, kā mēs visi kopā varam sasniegt pozitīvas un ilgtspējīgas pārmaiņas izglītībā un kā iedrošināt ieviest novitātes izglītības procesā, lai tas atbilstu 21. gadsimta prasībām un iespējām. Kā arī meklēsim atbildi uz tik aktuālo jautājumu – kā izglītības iestādēm piesaistīt jaunos pedagogus un motivēt esošos?

TOP Komentāri

avatar