Dibināta jauna politiskā partija “BRĪVAI STIPRAI LATVIJAI”

Ar šā gada 30. augustu Latvijas Republikas politisko partiju reģistrā ir reģistrēta Politiskā partija “BRĪVAI STIPRAI LATVIJAI”. Partija apvieno plašu sabiedrību, visdažādākās sociālās grupas, ar atšķirīgām interesēm un nodarbošanos, kuri iepriekš nav bijuši politikā un kurus visus vieno kopīgas uz katra cilvēka pamat tiesībām un pamatbrīvībām balstītas vērtības.

No jaundibinātās partijas valdes locekļiem plašākai sabiedrībai ir zināms Artūrs Bernis – aktīvists, kas iestājas par godīgu caurskatāmu valsts pārvaldi, par brīvprātīgu vakcināciju (neiedalot cilvēkus pēc vakcinācijas statusa) – Artūrs Bernis ieguvis pieredzi banku sektorā, Latvijas filiāles vadītājs (valde), kā arī vadījis rūpnīcu un pēdējos gados darbojies populārās Bachata Rīga deju studijas izveidošanā un vadīšanā. Pēc Artūra Berņa iniciatīvas tika dibināta partija, kuras vadībā nav politiķu – vadība sastāv no nozaru profesionāļiem, Latviju mīlošiem cilvēkiem un ģimeņu vērtības lolojošiem cilvēkiem.

Citējot Artūru Berni: “Mums pašiem jāveido Latvijas valsti, ja to nedarīsim, tad mūs vadīs “citi” (ar to domātas ģeopolitiskās ietekmes uz Latviju, oligarhu vadīti cilvēki un no citām zemēm sabraukušie politiķi)” Partijas “BRĪVAI STIPRAI LATVIJAI” mērķis ir veicināt cilvēku saliedētību un ikviena cilvēka labklājību un cieņpilnu dzīvi Latvijā. Sniegt iespēju sasniegt katra personīgo izaugsmi Latvijā. Panākt izglītības kvalitāti, kas veicinās katra indivīda un visas sabiedrības izaugsmi. Nodrošināt tiesiskumu un Latvijas Republikas Satversmes ievērošanu Latvijas teritorijā. Būtiski samazināt birokātiju, veicināt ekonomikas attīstību. Attiecībās ar starptautiskiem partneriem – primāri iestāties par Latvijas tautas interesēm.

Partijas “BRĪVAI STIPRAI LATVIJAI” valdes locekļi: Partijas valdes locekle, labdarības organizācijas vadītāja, pasniedzēja, pieredzējusi loģistikas uzņēmuma vadītāja, Kristīne Eglīte atzīst, ka līdz šim ir daudz darba ieguldīts, lai veicinātu sociālo attīstību Latvijas sabiedrībā un labprāt turpinās strādāt Latvijas tautas labklājības celšanā. “Mana profesionālā pieredze ir gan nevalstiskā, gan valstiskā sekotrā un es skaidri apzinos, kādā līmenī šobrīd atrodas Latvija. Pieredze Iekšlietu ministrijas dienestā ir sniegusi man iespēju labāk izprasts valstiskos procesos, kā arī ārvalstu sadarbības partneru nozīmīgumu, bet prioritāri vienmēr izvirzot un pārstāvot Latvijas tautas intereses”.

“Cilvēks ir galvenā vērtība, pirmkārt ir Cilvēks, nevis valsts! Mūsu misija ir kalpot tikai Latvijas tautas interešu un ikviena Latvijas piederīgā labā, nevis kādas grupas, vai struktūras interešu labā. Darbam valsts pārvaldē visos līmeņos jānotiek tikai jēgpilna rezultāta, bet ne procesa dēļ!”, atzīmē valdes loceklis, izglītības jomas pārstāvis Ainārs Iesavs, kādreiz aktīvs cīnītājs par Latvijas brīvību un 1991 gada barikāžu dalībnieks. Darbojies uzņēmējdarbībā, kā lektors augstākajā izglītībā, un arī nevalstisko organizāciju vadītājs ar ilggadīgu pieredzi profesionālās izglītības un starptautisko mūžizglītības projektu vadībā.

Rūdolfs Sauja, uzņēmējs, norāda, ka ir jāsakārto pašiem sava valsts, lai valsts parādu līkne pēc 30 gadu augšupejas, virzās lejup un mūsu bērniem un mazbērniem būtu labklājīga un droša nākotne mājās – Latvijā.

Rihards Akmentiņš, uzņēmējs, norāda, ka Latvijā šobrīd vissvarīgākais ir radīt labvēlīgus apstākļus jaunu, spēcīgu ģimeņu veidošanai, kas faktiski ir mūsu valsts pamats. Guntars Dzenis, uzņēmējs, uzskata, ka nodokļu iekasēšanas sistēma nevar atņemt cilvēka cienīgu dzīvi. Tas ir jāsakārto prioritāri.

Toms Prokofjevs, amatnieks – galdnieks/restaurators, norāda, lai mūsu valsts, Latvija, uzplauktu, primārais ir apturēt korupciju un valsts naudas nelietderīgu tērēšanu. Ir jāievieš stingri sodi par pretvalstiskām darbībām un naudas izsaimniekošanu valsts pārvaldē.

Viktorija Anna Zvejniece, strādā medicīnas nozarē un uzskata, ka ģimene ir Latvijas lielākā bagātība. Katrai ģimenei Latvijā jābūt nodrošinātai un aizsargātai.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar