D.Turlais: lombardu darbības kontrole jāpilnveido

Komitejas sēdē piedalījās Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāvji.

„Kopš 2010. gada, kad vērsāmies Ekonomikas ministrijā ar aicinājumu sakārtot šo nelegālās darbības jomu un iesniedzām savus priekšlikumus, Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus, kas situāciju zināmā mērā mainīja – lombardiem ir jāizņem licence, jānodrošina attiecīgās telpas, videonovērošana, mantu uzskaite un glabāšana, ieķīlātājs jāidentificē, lombardiem ir liegts strādāt naktīs,” sacīja komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais. „Tomēr lombardu skaits turpina pieaugt. Ja 2010. gadā tie Rīgā darbojās 115 vietās, tad šobrīd – 139, taču licenču skaits ir tikai 19. Pēc oficiāliem datiem šo lombardu naudas apgrozījums pērn bija vairāki desmiti miljonu latu. Savukārt kopējā situācija nebūt nav uzlabojusies. Līdztekus legālajiem lombardiem  bez kādām licencēm un faktiski ārpus jebkādas kontroles darbojas aptuveni 50 nelegālie, kas atraduši robus normatīvajos dokumentus un izsniedz patēriņa kredītus, slēdzot rokasnaudas līgumus, pirkuma/atpakaļpirkuma līgumus, uzglabāšanas līgumus, dārglietu tīrīšanas līgumus un tamlīdzīgi. Ministru kabineta noteikumi tos neskar. Ārpus uzraudzības darbojas arī dārglietu uzpirkšanas vietas. Rīga kā bija, tā arī paliek zagto vai nolaupīto mantu uzpircēju un naudas atmazgātāju paradīze, kas, protams, atstāj ietekmi arī uz kriminogēno situāciju.”

Komiteja arī konstatēja, ka Saeimas pieņemtie grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā, atceļot juridisko personu atbildību par nelicenzēto darbību ar kredītiem un nosakot to tikai komercsabiedrību valdes locekļiem, turklāt niecīgajā 700 euro apmērā, ir minimalizējusi pārkāpumu risku un atraisījuši rokas negodīgajiem komersantiem.

Komiteja, atzinīgi novērtējot līdzšinējo sadarbību ar Ekonomikas ministriju un PTAC, aicināja šīs institūcijas turpināt darbu pie lombardu un tiem pielīdzināmo iestādījumu darbības tiesiskā regulējuma pilnveidošanas.

Rīgas Pašvaldības policija informēja, ka 30 tās darbinieki izgājuši apmācību PTAC par negodīgās komercprakses pārkāpumu konstatēšanas īpatnībām. Pielietojot iegūtās zināšanas, janvārī tika konstatētas četras, iespējams, nelegālas kreditēšanas vietas, materiāli par kurām nodoti PTAC. Pārbaužu laikā trīs komersantiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Rīgas domes saistošo noteikumu „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” prasību neievērošanu un viens administratīvā pārkāpuma protokols par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pārkāpumu, neievērojot prasības par nepieciešamās informācijas izvietošanu – pakalpojuma sniedzēja vai pārdevēja nosaukumu un darba laiku.

Rīga dome

Foto: wikipedia

TOP Komentāri

avatar