Atvērto durvju dienas sākumskolā

Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē! Iepazīsti skolu rīt un parīt atvērto durvju dienu laikā. 

Uz Upesleju sākumskolas atvērto durvju dienām īpaši gaidītas ir ģimenes ar pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupiņu bērniem un šā brīža 1.-2. klašu skolēniem. Atvērto durvju dienas tiek organizētas divās darba dienās un dažādos darba laikos. Rīt, 2. jūnijā, skolā tiks uzņemti apmeklētāji no 10:00 līdz 13:00 un trešdien, 3. jūnijā, skolā gaidīs viesus no 16:00 līdz 19:00. Uz vietas būs iespējams arī aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu 1., 2. un 3. klasē.

Kvalitatīva izglītība no 1,5 gadu vecuma līdz 9. klasei

Stopiņu novada izglītības darba speciāliste Vija Tomiņa teic, ka Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē. Skola, kurā tiek nodrošināts mūsdienīgs mācību process, lai attīstītu ikviena bērna prasmes, sniegtu dzīvei svarīgas zināšanas. Mācību metodes tiek izvēlētas, ņemot vērā katra skolēna personību, tādējādi nodrošinot jēgpilnu mācīšanās procesu. Klasēs ir neliels skolēnu skaits, kas dod iespēju nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam. Tiek piedāvāts iesaistīties interešu izglītības pulciņos, apmeklēt Stopiņu novada baseinu. Skolā strādā profesionāli pedagogi, kuri sadarbojas ar skolēniem un vecākiem; pedagogiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes un papildināt zināšanas. Tā kā šajā pat skolā darbojas pirmsskolas grupas, tiek nodrošināta pakāpeniska un veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz sākumskolas izglītības pakāpi, un perspektīvā šī skola izaugs par pamatskolu, tādējādi piedāvājot bērniem mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību no 1,5 gadu vecuma līdz 9. klasei.

Pirmajā klasē vien dažas brīvas vietas

Sekojot saistošajiem noteikumiem, uz pirmo klasi pirmie rindas kārtībā ir attiecīgā novada bērni, tomēr, protams, tas neizslēdz iespēju, ka pieteikties un iestāties var arī citu novadu, citu pašvaldību bērni. Upesleju pamatskolas direktore Irēna Frankoviča atklāj, ka 1. klase jau principā ir nokomplektēta un tajā uzņemt var vien vairs dažus bērnus. Savukārt 2. un 3. klase vēl tiek komplektēta un tajā laipni gaidīti apkārtnes bērni. 

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie mācību telpu remontiem un to aprīkošanas, lai no pirmā septembra, atbilstoši jaunajām kompetencēm, varētu īstenot mūsdienīgi kvalitatīvu izglītību, lai bērniem jaunā sākumskola būtu tā vieta, kur viņi var mācīties jēgpilni un justies tai piederīgi, kur pedagogi bērnos saglabātu prieku mācīties, veicinātu kāri pētīt, izzināt un izprast dažādas parādības un sakarības, palīdzētu iepazīt pasaules daudzveidību, rosinātu izmēģināt spēkus dažādās darbības jomās un lomās un bērnam būtu interese apgūt arvien ko jaunu.

Aizrautīgi skolotāji un bagāta materiālu bāze

Aptaujājot Upesleju sākumskolas pedagoģes Līgu Zīraku, Egitu Klieģi un Ingrīdu Ozoliņu, viņas īpaši izceļ mācību iestādes materiāli tehnisko bāzi skolēna attīstībai – gan skolas skaisto, tīro un zaļo apkārtni, kur bērni droši var pastaigāties un spēlēties, gan ēkā esošo aprīkojumu – modernas tehnoloģijas klasēs, sāls istaba profilaktiskai veselībai, izcili aprīkoti logopēda, speciālā pedagoga, psihologa kabineti, aktu zāle pasākumiem, interešu izglītībai un sporta zāle sporta nodarbībām, kas dod plašas iespējas bērnu attīstībai. Pedagoģes ir ar plašu pieredzes bagāžu, lai veiksmīgi attīstītu ne vien bērna spējas un prasmes, bet arī psiholoģiski emocionālo veselību, nodrošinot labvēlīgu, drošu, cieņpilnu un draudzīgu vidi klasēs. Turklāt klasēs ir mazāks skolēnu skaits, kas vēl vairāk sniedz iespēju veltīt īpašu, nedalītu uzmanību katram bērnam.

Jau iepriekš tika ziņots, ka šā gada 22. janvārī Stopiņu novada domes sēdē tika lemts veikt Upesleju pamatskolas tipa un veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu no 1. līdz 6. klasei. Sākumskola turpinās realizēt pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas, un jau šajā 2020./2021. mācību gadā tiks uzņemti skolēni no 1. līdz 3. klasei. 

Pirmsskolas vecāko grupiņu bērnu vecāki un tuvumā dzīvojošās ģimenes tiek aicinātas apsvērt iespēju jau ar šā gada septembri turpināt mācības Upesleju sākumskolas 1. klasē. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1., 2. un 3. klasē tiek organizēta gan elektroniski, gan personīgi izglītības iestādē. 

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar